Tạo và quản lý những quảng cáo tiếp cận người dùng đang tìm kiếm các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trên Google Tìm kiếm, Mạng Hiển thị, YouTube và nhiều nền tảng khác.
Sử dụng Google Ads để tăng số lượt cài đặt, tương tác lại và giá trị lâu dài cho ứng dụng của bạn.
Liệt kê các sản phẩm của bạn và cung cấp chúng cho người mua sắm trực tuyến và địa phương tìm và mua.
Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hoá việc quản lý chiến dịch trên Google Ads. Tạo một ứng dụng để tương tác trực tiếp với nền tảng Google Ads hoặc viết các tập lệnh có lập trình.
Sử dụng webhook để gửi dữ liệu từ Google Ads đến hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của bạn.