Twórz reklamy, które docierają do użytkowników szukających Twoich produktów lub usług w sieci wyszukiwania, sieci reklamowej, YouTube i w innych usługach oraz zarządzaj nimi.
Używaj Google Ads, aby zwiększać liczbę instalacji aplikacji, jej ponowne zaangażowanie oraz wartość od początku śledzenia.
Promuj swoje produkty i udostępniaj je klientom internetowym i lokalnym, aby mogli je znaleźć i kupić.
Oszczędność czasu dzięki automatyzacji zarządzania kampaniami Google Ads Utwórz aplikację, aby wchodzić w bezpośrednią interakcję z platformą Google Ads lub pisz skrypty zautomatyzowane.
Użyj webhooka do wysyłania danych z Google Ads do systemu CRM.