تبلیغاتی ایجاد و مدیریت کنید که به دست کاربرانی برسد که به دنبال محصولات یا خدمات شما در جستجوی Google، Display، YouTube و موارد دیگر هستند.
از Google Ads برای افزایش نصب، مشارکت مجدد و ارزش مادام العمر برای برنامه خود استفاده کنید.
محصولات خود را فهرست کنید و آنها را در دسترس خریداران آنلاین و محلی قرار دهید تا آنها را پیدا و خریداری کنند.
با خودکار کردن مدیریت کمپین Google Ads خود در زمان صرفه جویی کنید. برای تعامل مستقیم با پلتفرم Google Ads یا نوشتن اسکریپت های برنامه نویسی برنامه ای بسازید.
از webhook برای ارسال داده از Google Ads به سیستم CRM خود استفاده کنید.