Usługi kanału

Pliki danych to starszy system do zarządzania rozszerzeniami i kampaniami remarketingu dynamicznego. Ten przypadek użycia został wycofany i użytkownicy powinni przejść na rozszerzenia oparte na zasobach.

Istnieje kilka przypadków użycia, które nadal wymagają plików danych:

  • Komponenty z lokalizacją
  • Moduły dostosowania reklam

Komponenty z lokalizacją

Rozszerzenia lokalizacji wykorzystują profil Twojej firmy. Gdy połączysz Profil Firmy z Google Ads, lokalizacje będą automatycznie przesyłane do pliku danych wygenerowanego przez system.

Można go wtedy powiązać z kampaniami, aby kampania mogła wyświetlać rozszerzenia lokalizacji.

Moduły dostosowania reklam

Moduły dostosowania reklam nadal używają starszych plików danych. Aby korzystać z modułów dostosowania reklam:

  1. Utwórz plik danych i skonfiguruj jego atrybuty. Plik danych jest podobny do tabeli bazy danych, a atrybuty kanału to kolumny.
  2. Utwórz kilka elementów kanału, aby wypełnić nimi dane. Elementy kanału są analogiczne do wierszy bazy danych i zawierają wartości atrybutów dla niektórych lub wszystkich atrybutów w pliku.
  3. Skonfiguruj mapowanie pliku danych, aby poinformować Google Ads, że ma go interpretować jako dane modułu dostosowania reklam.
  4. Utwórz powiązanie między plikiem danych a innymi elementami konta, aby umożliwić wyświetlanie rozszerzeń w reklamach.