WYCOFANE: usługi ustawień rozszerzeń

Usługi ustawień rozszerzeń pozwalają dodawać rozszerzenia bezpośrednio do zasobów na koncie bez konieczności ręcznego konfigurowania plików danych.

Rozszerzenia możesz skonfigurować na poziomie klienta, kampanii lub grupy reklam za pomocą jednej z tych usług:

Rzeczywisty sposób korzystania z tych 3 usług jest taki sam. Musisz użyć zasobu odpowiadającego typowi zasobu, do którego chcesz dodać rozszerzenie. Ustawienie rozszerzenia klienta będzie miało zastosowanie do wszystkich reklam na koncie, ustawienie rozszerzenia kampanii będzie obowiązywało w przypadku wszystkich reklam w danej kampanii, a ustawienie rozszerzenia grupy reklam – wszystkich reklam w danej grupie.

W przykładach użytych w tym przewodniku wykorzystano właściwość CampaignExtensionSettingService, ale można je łatwo dostosować do używania z innymi usługami.