پیشنهادات Schema.org

تعدادی از ساختارهای طرحواره استفاده شده توسط Gmail با واژگان استاندارد schema.org متفاوت است. گوگل با جامعه schema.org کار کرده است تا طرحواره های مربوط به نامه خود را استاندارد کند تا سایر سرویس های ایمیل و مشتریان ایمیل نیز بتوانند از مزایای کامل آنها استفاده کنند. آنها همچنین عمیقاً با پیشرفت های متعدد دیگر در schema.org ادغام شده اند.

Google همچنان متعهد است که پشتیبانی خود از طرحواره ها را همانطور که در schema.org اتخاذ شده است، به روز کند. وقتی این فرآیند کامل شد، Google سعی می‌کند هر انتقال لازم را تا حد امکان برای همه توسعه‌دهندگانی که از این طرح‌واره‌ها استفاده می‌کنند و همچنین برای کاربرانشان راحت‌تر انجام دهد.

لیست پیشنهادات Schema.org

لیست زیر عبارات schema.org را بر اساس پیشنهادهای واژگانی از Gmail مشخص می کند:

واژگان Schema.org از طریق بحث های عمومی در گروه جامعه W3C Schema.org ایجاد می شود.