Fatura

Ödeme için Fatura hakkında bilgi yerleştirmek için bu türü kullanın.

Kullanım alanları

Aşağıdaki kullanım alanlarında Invoice şemasının nasıl kullanıldığına dair yaygın örnekler verilmiştir. İşaretlemenizin doğru yapılandırıldığından emin olmak için bu örnekleri kullanın.

Otomatik ödeme faturası

Bu, otomatik bir ödeme belirtilerek bu örnekte Fatura türünün kullanıldığı bir işaretleme örneğidir.

JSON-LD

<script type='application/ld+json'>
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "Invoice",
 "accountId": "123-456-789",
 "minimumPaymentDue": {
  "@type": "PriceSpecification",
  "price": "$70.00"
 },
 "paymentDue": "2015-11-22T08:00:00+00:00",
 "paymentStatus": "PaymentAutomaticallyApplied",
 "provider": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Mountain View Utilities"
 },
 "totalPaymentDue": {
  "@type": "PriceSpecification",
  "price": "$70.00"
 }
}
</script>

Mikro veri

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Invoice">
 <span itemprop="accountId">123-456-789</span>
 <div itemprop="minimumPaymentDue" itemscope itemtype="http://schema.org/PriceSpecification">
  <span itemprop="price">$70.00</span>
 </div>
 <span itemprop="paymentDue">2015-11-22T08:00:00+00:00</span>
 <span itemprop="paymentStatus">PaymentAutomaticallyApplied</span>
 <div itemprop="provider" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <span itemprop="name">Mountain View Utilities</span>
 </div>
 <div itemprop="totalPaymentDue" itemscope itemtype="http://schema.org/PriceSpecification">
  <span itemprop="price">$70.00</span>
 </div>
</div>

İşaretlemenizi test edin.

İşaretlemenizi E-posta Biçimlendirme Test Aracı'nı kullanarak doğrulayabilirsiniz. İşaretleme kodunuzu yapıştırın ve içeriği taramak ve mevcut hatalar hakkında rapor almak için Doğrula düğmesini tıklayın.

Spesifikasyon

Bu ek özelliklerden birinin faturanıza uygulanıp uygulanmadığını görmek için e-postanızın ayrıntılarını inceleyin. Bu ek özellikleri işaretleyerek Google'ın, faturanın daha kapsamlı bir açıklamasını göstermesine izin vermiş olursunuz.

Fatura

Tür adı: Fatura

Maddi olmayan ifadeleri kapsar

Ad Tür Açıklama
hesap kimliği Text Ödemenin uygulanacağı hesabın tanımlayıcısı.
fatura dönemi Süre Faturayı hesaplamak için kullanılan zaman aralığı.
komisyoncu Kuruluş veya Kişi Alıcı ve satıcı arasındaki exchange'i düzenleyen varlık. Çoğu durumda, bir komisyoncunun söz konusu exchange'le ilişkili bir ürün veya hizmeti asla satın almaması ya da sahipliğini iptal etmemesi. Bir varlığın komisyoncu, satıcı veya alıcı olup olmadığı net değilse son iki terim tercih edilir.
kategori Fiziksel Aktivite Kategorisi, Metin veya Nesne Öğenin kategorisi. Kategori hiyerarşisini resmi olarak belirtmek için daha büyük işaretler veya eğik çizgiler kullanılabilir.
onayNumarası Text Belirli bir sipariş veya ödemenin alındığını onaylayan numara.
müşteri Kuruluş veya Kişi Siparişi veren veya faturayı ödeyen taraf.
minimumÖdemeSon Tarihi FiyatSpesifikasyonu Şu anda gerekli olan minimum ödeme.
son ödeme tarihi DateTime Ödemenin yapılması gereken tarih.
ödeme yöntemi Ödeme Yöntemi Sipariş için kullanılan kredi kartının veya diğer ödeme yönteminin adı.
ödeme yöntemi kimliği Text Kullanılan ödeme yönteminin tanımlayıcısı (ör. kredi kartının son 4 hanesi).
ödeme durumu Text Ödemenin durumu; faturanın ödenip ödenmediği.
sağlayıcı Kuruluş veya Kişi Rezervasyonu sağlayan kuruluş.
referanslarSiparişi Order Bu faturayla ilgili siparişler. Bir veya daha fazla Sipariş tek bir faturada birleştirilebilir.
planlıÖdemeTarihi Tarih Faturanın ödenmesi planlandığı tarih.
ToplamÖdeme FiyatSpesifikasyonu Ödenmesi gereken toplam tutar.