Przykłady

Narzędzie do importowania poczty do Gmaila

Narzędzie do importowania poczty do Gmaila to projekt Google typu open source, który przesyła zawartość archiwum poczty Thunderbird do Gmaila, starając się zachować stan odczytu, oznaczony stan i foldery wiadomości. Jest napisany w języku Java i używa punktu końcowego Messages.import.

Skopiuj repozytorium GitHub, aby uzyskać pełny kod źródłowy, lub po prostu przejrzyj kod związany z Gmailem.