Method: users.settings.sendAs.list

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Belirtilen hesapla farklı gönderme takma adlarını listeler. Sonuç, hesapla ilişkili birincil gönderen adresi ve özel "gönderen" takma adlarını içerir.

HTTP isteği

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. "Ben" özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

sendAs.list yönteminin yanıtı.

JSON gösterimi
{
 "sendAs": [
  {
   object (SendAs)
  }
 ]
}
Alanlar
sendAs[]

object (SendAs)

Farklı gönder takma adlarının listesi.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
 • https://mail.google.com/
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.