Method: users.drafts.update

Taslağın içeriğini değiştirir.

HTTP isteği

  • Medya yükleme istekleri için yükleme URI'si:
    PUT https://gmail.googleapis.com/upload/gmail/v1/users/{userId}/drafts/{id}
  • Yalnızca meta veri istekleri için meta veri URI'si:
    PUT https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/drafts/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

id

string

Güncellenecek taslağın kimliği.

İstek içeriği

İstek metni, Draft öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Draft öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna bakın.