Method: users.drafts.send

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Belirtilen mevcut taslağı To, Cc ve Bcc başlıklarındaki alıcılara gönderir.

HTTP isteği

  • Medya yükleme istekleri için yükleme URI'si:
    POST https://gmail.googleapis.com/upload/gmail/v1/users/{userId}/drafts/send
  • Yalnızca meta veri istekleri için meta veri URI'si:
    POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/drafts/send

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

İstek metni

İstek metni, Draft öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Message öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme Kılavuzu'na bakın.