Method: applications.getEndPoint

แสดงผล URL สำหรับประเภทจุดสิ้นสุดที่ขอ

คำขอ HTTP

POST https://games.googleapis.com/games/v1/applications/getEndPoint

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
applicationId

string

รหัสแอปพลิเคชันจาก Google Play Developer Console

endPointType

enum (EndPointType)

ประเภทของปลายทางที่ต้องการ

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

คอนเทนเนอร์สำหรับจุดสิ้นสุดของ URL ของประเภทที่ขอ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
  "url": string
}
ช่อง
url

string

URL ที่เหมาะสำหรับการโหลดในเว็บเบราว์เซอร์สําหรับปลายทางที่ขอ

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องมีขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพรวมของ OAuth 2.0

EndPointType

ระบุประเภทปลายทางที่ควรแสดงผล

Enum
PROFILE_CREATION ขอ URL เพื่อสร้างโปรไฟล์ใหม่
PROFILE_SETTINGS ขอ URL สำหรับมุมมองการตั้งค่า