תחילת העבודה עם Play Games Services ל-Android

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ברוך בואך לפיתוח משחקים ל-Android באמצעות שירותי המשחקים של Google Play!

פלטפורמת Play Games SDK מספקת שירותי משחקים בפלטפורמות שונות של Google Play, שמאפשרים לשלב בקלות תכונות פופולריות של משחקים כמו הישגים, לוחות לידרבורד ומשחקים שמורים בטאבלט ובמשחקים לנייד.

הדרכה זו תנחה אתכם להתקין אפליקציית משחק לדוגמה ל-Android ולהתחיל במהירות ליצור משחק Android משלכם. אפליקציית הדוגמה לדוגמה 'אתגר מסוג מספר' מדגימה איך אפשר לשלב הישגים ולוחות לידרבורד במשחק שלכם.

לפני שמתחילים

כדי להכין את האפליקציה, יש להשלים את השלבים בקטעים הבאים.

דרישות מוקדמות של אפליקציה

יש לוודא שקובץ ה-build של האפליקציה משתמש בערכים הבאים:

 • minSdkVersion מתוך 19 ומעלה
 • compileSdkVersion מתוך 28 או יותר

הגדרת המשחק ב-Google Play Console

Google Play Console הוא המקום שבו אתם מנהלים את שירותי המשחקים של Google Play עבור המשחק שלכם, ומגדירים מטא-נתונים עבור הרשאה ואימות של המשחק. למידע נוסף, קראו את המאמר הגדרת שירותי המשחקים של Google Play.

מגדירים את האפליקציה

בקובץ build.gradle ברמת הפרויקט, כוללים את מאגר Maven של Google ואת מאגר הנתונים המרכזי של Maven בקטעים buildscript וגם allprojects:

 buildscript {
  repositories {
   google()
   mavenCentral()
  }
 }

 allprojects {
  repositories {
   google()
   mavenCentral()
  }
 }

מוסיפים את התלות של Google Play Services ב-Play Games SDK ל-קובץ Gradle של המודול, שהוא בדרך כללapp/build.gradle:

 dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0'
 }

דוגמה לאפליקציה

הדרכה זו תנחה אתכם להתקין אפליקציה לדוגמה למשחק עבור Android, ולהתחיל במהירות ליצור משחק Android משלכם. אפליקציית הדוגמה לדוגמה 'אתגר מסוג מספר' מדגימה איך אפשר לשלב הישגים ולוחות לידרבורד במשחק שלכם.

שלב 1: הורדת האפליקציה לדוגמה

עבור מדריך המדריך הזה, תצטרכו להוריד את אפליקציית Android לדוגמה מסוג 'אתגר מסוג מספרים'.

כדי להוריד ולהגדיר את האפליקציה לדוגמה ב-Android Studio:

 1. מורידים את הדוגמאות ל-Android מדף ההורדה של הדוגמאות.
 2. ייבוא הפרויקט android-basic-samples. הפרויקט כולל TypeANumber ודוגמאות נוספות למשחקים ב-Android. כדי לעשות זאת ב-Android Studio:
  1. לוחצים על קובץ > ייבוא הפרויקט.
  2. נכנסים לספרייה שבה הורדתם את android-basic-samples לסביבת הפיתוח. בוחרים את הקובץ android-basic-samples/build.gradle ולוחצים על אישור.
 3. במודול TypeANumber, פותחים את AndroidManifest.xml ומשנים את שם החבילה מ-com.google.example.games.tanc לשם חבילה אחר. שם החבילה החדש לא יכול להתחיל ב-com.google, ב-com.example או ב-com.android.

שלב 2: הגדרת המשחק ב-Google Play Console

Google Play Console הוא המקום שבו אתם מנהלים את שירותי המשחקים של Google Play עבור המשחק שלכם, ומגדירים מטא-נתונים עבור הרשאה ואימות של המשחק.

כדי להגדיר את המשחק לדוגמה ב-Google Play Console:

 1. מכוונים את דפדפן האינטרנט ל-Google Play Console ונכנסים לחשבון. אם לא נרשמתם ל-Google Play Console בעבר, תתבקשו לעשות זאת.
 2. פועלים לפי ההוראות האלה כדי להוסיף את המשחק אל Google Play Console.
  1. כשמוצגת השאלה אם אתם משתמשים בממשקי Google API באפליקציה, בוחרים באפשרות עדיין אין לי ממשקי API של Google במשחק שלי.
  2. למטרת המדריך למפתחים, תוכלו למלא את הטופס בפרטי המשחק שלכם. מטעמי נוחות, אפשר להשתמש בסמלי ה-placeholder ובצילומי המסך שמופיעים בדף הורדות.
 3. כך יוצרים מזהה לקוח OAuth 2.0 לאפליקציה ל-Android.
  1. כשמקשרים את האפליקציה ל-Android, חשוב לציין את שם החבילה המדויק שבו השתמשתם בעבר כשמשנים את שם החבילה לדוגמה.
  2. תוכלו להשתמש באשף 'יצירת APK חתום' ב-Android Studio כדי ליצור מאגר מפתחות חדש ואישור חתום, אם עדיין אין לכם מפתח כזה. במאמר חתימת האפליקציה ב-Android Studio מוסבר איך מפעילים את אשף יצירת ה-APK החתום.
 4. חשוב לשמור את הפרטים הבאים למועד מאוחר יותר:
  1. מזהה האפליקציה: זו מחרוזת שמכילה רק ספרות (בדרך כלל 12 ומעלה), בתחילת מזהה הלקוח.
  2. אישור החתימה שלכם: חשוב לדעת באיזה אישור השתמשתם כשהגדרתם את הגישה ל-API (האישור שאת טביעת האצבע SHA1 ציינתם). כשאתם בודקים או משחררים את האפליקציה, צריך להשתמש באותו האישור כדי לחתום על האפליקציה.
 5. הגדרת ההישגים עבור אתגר מסוג A-number:
  1. בוחרים בכרטיסייה הישגים ב-Google Play Console.
  2. מוסיפים את ההישגים לדוגמה הבאים:
   Name תיאור הוראות מיוחדות
   Prime מקבלים ציון שהוא מספר ראשוני. ללא
   Humble צריך לבקש ציון של 0. ללא
   זה לא מסובך, ילד ניתן לבקש ציון של 9999 בכל אחד מהמצבים. ללא
   OMG U R TEH UBER LEET! קבלת ציון 1337. להפוך את האפשרות הזו להישג מוסתר.
   משועמם לשחק במשחק 10 פעמים. תוכלו לקבל גישה כהישג מצטבר עם 10 שלבים לשחרור.
   ממש משעמם לשחק במשחק 100 פעמים. תוכלו לקבל גישה כהישג מצטבר עם 100 שלבים לשחרור.
  3. מתעדים את המזהים (מחרוזות אלפאנומריות ארוכות) לכל הישג שיצרתם.
  4. מגדירים הישגים שמתאימים למשחק. למידע נוסף, תוכלו לקרוא את המושגים שמאחורי הישגים ואיך מטמיעים הישגים ב-Android.
 6. מגדירים את לוחות הלידרבורד עבור אתגר מסוג A-Number:
  1. בוחרים בכרטיסייה לוחות לידרבורד ב-Google Play Console.
  2. ניתן להוסיף שתי טבלאות הישגים לדוגמה: אחת בשם "ציוני דרך גבוהים" ואחת בשם "ציוני דרך גבוהים". שתי טבלאות ההישגים צריכות להשתמש בפורמט של מספר שלם עם 0 ספרות אחרי הנקודה העשרונית, וסוג ההזמנה הוא גדול יותר.
  3. מתעדים את המזהים (מחרוזות אלפאנומריות ארוכות) לכל לידרבורד שיצרתם.
  4. הגדרה של לוחות לידרבורד שמתאימים למשחק שלך. כדי לקבל מידע נוסף, תוכלו לקרוא את המושגים שמאחורי Leaderboards ואיך מטמיעים Leaderboards ב-Android.
 7. מוסיפים חשבונות בדיקה למשחק. חייבים לבצע את השלב הזה רק באפליקציות שעדיין לא פורסמו ב-Google Play Console. לפני פרסום האפליקציה, רק חשבונות הבדיקה המפורטים ב-Google Play Console יוכלו להתחבר. עם זאת, ברגע שאפליקציה מתפרסמת, כולם יכולים להתחבר.

שלב 3: משנים את הקוד

כדי להפעיל את המשחק, עליכם להגדיר את מזהה האפליקציה כמשאב בפרויקט ה-Android. צריך גם להוסיף מטא-נתונים של משחקים למטא-נתונים של AndroidManifest.xml.

 1. יש לפתוח את res/values/ids.xml ולהחליף את מזהי ה-placeholder. אם אתם יוצרים משחק Android מההתחלה, תצטרכו ליצור את הקובץ הזה קודם.
  1. מציינים את מזהה האפליקציה במשאב app_id.
  2. יש לציין כל מזהה הישג שיצרתם מוקדם יותר במשאב achievement_* המתאים.
  3. יש לציין כל מזהה לידרבורד שיצרתם קודם לכן במשאב leaderboard_* המתאים.
 2. פותחים את AndroidManifest.xml ומזינים את שם החבילה במאפיין package של הרכיב <manifest>. אם אתם יוצרים משחק Android מאפס, הקפידו להוסיף גם את הקוד הבא בתוך הרכיב <application>:
  <meta-data android:name="com.google.android.gms.games.APP_ID"
    android:value="@string/app_id" />
  <meta-data android:name="com.google.android.gms.version"
    android:value="@integer/google_play_services_version"/>
  

שלב 4: בדיקת המשחק

כדי להבטיח ששירותי המשחקים של Google Play יפעלו כראוי במשחק שלכם, מומלץ לבדוק את האפליקציה לפני הפרסום שלה ב-Google Play.

כדי להריץ את המשחק במכשיר של הבדיקה הגופנית:

 1. ודאו שהגדרתם את חשבון הבדיקה שבו אתם משתמשים כדי להתחבר לאפליקציה (כמתואר בשלב 2).
 2. מייצאים חבילת APK וחותמים עליה באמצעות האישור ששימש להגדרת הפרויקט ב-Google Play Console. כדי לייצא APK חתום ב-Android Studio, לוחצים על Build > Generate Signed APK.
 3. יש להתקין את ה-APK החתום במכשיר הבדיקה הפיזית באמצעות הכלי adb. במאמר הפעלה במכשיר מוסבר איך להתקין אפליקציה.