Làm quen với Dịch vụ trò chơi của Play dành cho Android

Chào mừng bạn đến với dịch vụ phát triển trò chơi dành cho Android với dịch vụ trò chơi của Google Play!

SDK Play Games cung cấp dịch vụ trò chơi của Google Play đa nền tảng, cho phép bạn dễ dàng tích hợp các tính năng trò chơi phổ biến như thành tích, bảng xếp hạng và Trò chơi đã lưu vào trò chơi dành cho máy tính bảng và thiết bị di động.

Khoá đào tạo này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt một ứng dụng trò chơi mẫu cho Android và nhanh chóng bắt đầu tạo trò chơi Android của riêng bạn. Ứng dụng mẫu Thử thách kiểu một số minh hoạ cách bạn có thể tích hợp thành tích và bảng xếp hạng vào trò chơi.

Trước khi bắt đầu

Để chuẩn bị cho ứng dụng của bạn, hãy hoàn tất các bước trong những phần sau.

Điều kiện tiên quyết đối với ứng dụng

Hãy đảm bảo tệp bản dựng của ứng dụng sử dụng các giá trị sau:

 • Một minSdkVersion từ 19 trở lên
 • Một compileSdkVersion từ 28 trở lên

Thiết lập trò chơi của bạn trong Google Play Console.

Google Play Console là nơi bạn có thể quản lý các dịch vụ trò chơi của Google Play cho trò chơi của mình, đồng thời định cấu hình siêu dữ liệu để ủy quyền và xác thực trò chơi của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem phần Thiết lập Dịch vụ trò chơi của Google Play.

Định cấu hình ứng dụng

Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy đưa Kho lưu trữ Maven của GoogleKho lưu trữ trung tâm Maven vào cả hai mục buildscriptallprojects:

 buildscript {
  repositories {
   google()
   mavenCentral()
  }
 }

 allprojects {
  repositories {
   google()
   mavenCentral()
  }
 }

Thêm phần phụ thuộc Dịch vụ Google Play cho SDK Play Games vào tệp bản dựng Gradle của mô-đun, thường là app/build.gradle:

 dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-games:23.2.0'
 }

Hướng dẫn về ứng dụng mẫu

Khoá đào tạo này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt một ứng dụng trò chơi mẫu cho Android và nhanh chóng bắt đầu tạo trò chơi Android của riêng bạn. Ứng dụng mẫu Thử thách kiểu một số minh hoạ cách bạn có thể tích hợp thành tích và bảng xếp hạng vào trò chơi.

Bước 1: Tải ứng dụng mẫu xuống

Để xem hướng dẫn cho nhà phát triển này, bạn cần tải ứng dụng mẫu Thử thách kiểu một số cho nhà phát triển trên Android.

Cách tải xuống và thiết lập ứng dụng mẫu trong Android Studio:

 1. Tải các mẫu Android xuống qua trang tải mẫu xuống.
 2. Nhập dự án android-basic-samples. Dự án này bao gồm TypeANumber và các mẫu trò chơi Android khác. Cách thực hiện việc này trong Android Studio:
  1. Nhấp vào File (Tệp) > Import Project (Nhập dự án).
  2. Duyệt qua thư mục bạn đã tải android-basic-samples xuống máy phát triển. Chọn tệp android-basic-samples/build.gradle rồi nhấp vào OK.
 3. Trong mô-đun TypeANumber, hãy mở AndroidManifest.xml và thay đổi tên gói từ com.google.example.games.tanc thành một tên gói khác của bạn. Tên gói mới không được bắt đầu bằng com.google, com.example hoặc com.android.

Bước 2: Thiết lập trò chơi trong Google Play Console

Google Play Console là nơi bạn quản lý các dịch vụ trò chơi của Google Play cho trò chơi của mình, cũng như định cấu hình siêu dữ liệu cho việc uỷ quyền và xác thực trò chơi.

Cách thiết lập trò chơi mẫu trong Google Play Console:

 1. Trỏ trình duyệt web của bạn đến Google Play Console rồi đăng nhập. Nếu chưa từng đăng ký Google Play Console, bạn sẽ được nhắc đăng ký.
 2. Hãy làm theo các hướng dẫn sau để thêm trò chơi của bạn vào Google Play Console.
  1. Khi được hỏi bạn có sử dụng API của Google trong ứng dụng của mình hay không, hãy chọn Tôi chưa sử dụng bất kỳ API nào của Google trong trò chơi của mình.
  2. Theo hướng dẫn của hướng dẫn dành cho nhà phát triển này, bạn có thể điền thông tin chi tiết về trò chơi của mình vào biểu mẫu. Để thuận tiện, bạn có thể sử dụng các biểu tượng phần giữ chỗ và ảnh chụp màn hình có trên trang Tải xuống.
 3. Làm theo hướng dẫn sau để tạo mã ứng dụng khách OAuth 2.0 cho ứng dụng Android.
  1. Khi liên kết ứng dụng Android, hãy nhớ chỉ định chính xác tên gói mà bạn đã sử dụng trước đây khi đổi tên gói mẫu.
  2. Bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn tạo APK đã ký trong Android Studio để tạo kho khoá và chứng chỉ đã ký mới nếu chưa có. Để tìm hiểu cách chạy Trình hướng dẫn tạo APK đã ký, hãy xem bài viết Ký ứng dụng của bạn trong Android Studio.
 4. Hãy nhớ ghi lại các thông tin sau đây để sử dụng sau này:
  1. Mã ứng dụng: Đây là một chuỗi chỉ bao gồm chữ số (thường là 12 chữ số trở lên) ở đầu mã ứng dụng khách của bạn.
  2. Chứng chỉ ký của bạn: Ghi chú chứng chỉ bạn đã sử dụng khi thiết lập quyền truy cập vào API (chứng chỉ có vân tay số SHA1 mà bạn đã cung cấp). Bạn nên sử dụng cùng một chứng chỉ để ký ứng dụng khi kiểm thử hoặc phát hành ứng dụng.
 5. Định cấu hình thành tích cho Thử thách loại một số:
  1. Chọn thẻ Thành tích trong Google Play Console.
  2. Thêm các thành tích mẫu sau:
   Tên Nội dung mô tả Hướng dẫn đặc biệt
   Dấu phẩy Nhận được điểm số ở dạng số nguyên tố. None (Không có)
   Khiêm tốn Yêu cầu điểm số 0. None (Không có)
   Đừng tự mãn, nhóc Yêu cầu điểm số 9.999 ở một trong hai chế độ. None (Không có)
   Ôi trời ơi! Nhận điểm số 1337. Đặt thành tích này thành ẩn.
   Chán Chơi trò chơi này 10 lần. Tăng thành tích với 10 bước để mở khóa.
   Thực sự buồn chán Chơi trò chơi 100 lần. Tăng thành tích với 100 bước để mở khoá.
  3. Ghi lại các mã nhận dạng (các chuỗi dài gồm chữ và số) cho từng thành tích mà bạn đã tạo.
  4. Định cấu hình thành tích phù hợp với trò chơi của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các khái niệm đằng sau thành tíchcách triển khai thành tích trong Android.
 6. Định cấu hình bảng xếp hạng cho Thử thách kiểu một số:
  1. Chọn thẻ Bảng xếp hạng trong Google Play Console.
  2. Thêm 2 bảng xếp hạng mẫu: một bảng xếp hạng có tên là "Điểm cao dễ dàng" và một bảng xếp hạng khác có tên là "Điểm cao cứng". Cả hai bảng xếp hạng đều phải sử dụng định dạng điểm số nguyên với 0 chữ số thập phân và kiểu sắp xếp Tăng sẽ hiệu quả hơn.
  3. Ghi lại mã nhận dạng (chuỗi dài bao gồm chữ và số) của từng bảng xếp hạng mà bạn đã tạo.
  4. Định cấu hình bảng xếp hạng phù hợp với trò chơi của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các khái niệm về bảng xếp hạngcách triển khai bảng xếp hạng trong Android.
 7. Thêm tài khoản thử nghiệm cho trò chơi của bạn. Bước này chỉ cần thiết đối với các ứng dụng chưa được xuất bản trong Google Play Console. Trước khi phát hành ứng dụng, chỉ những tài khoản kiểm thử được liệt kê trong Google Play Console mới có thể đăng nhập. Tuy nhiên, sau khi ứng dụng được phát hành, mọi người đều được phép đăng nhập.

Bước 3: Sửa đổi mã

Để chạy trò chơi này, bạn cần định cấu hình mã ứng dụng làm tài nguyên trong dự án Android của mình. Bạn cũng cần thêm siêu dữ liệu trò chơi trong AndroidManifest.xml.

 1. Mở res/values/ids.xml rồi thay thế mã giữ chỗ. Nếu đang tạo một trò chơi trên Android từ đầu, trước tiên, bạn cần tạo tệp này.
  1. Chỉ định mã ứng dụng của bạn trong tài nguyên app_id.
  2. Hãy chỉ định từng mã thành tích mà bạn đã tạo trước đó trong tài nguyên achievement_* tương ứng.
  3. Hãy chỉ định từng mã bảng xếp hạng mà bạn đã tạo trước đó trong tài nguyên leaderboard_* tương ứng.
 2. Mở AndroidManifest.xml rồi nhập tên gói vào thuộc tính package của phần tử <manifest>. Nếu bạn đang tạo một trò chơi Android từ đầu, hãy đảm bảo rằng bạn cũng thêm mã sau bên trong phần tử <application>:
  <meta-data android:name="com.google.android.gms.games.APP_ID"
    android:value="@string/app_id" />
  <meta-data android:name="com.google.android.gms.version"
    android:value="@integer/google_play_services_version"/>
  

Bước 4: Kiểm thử trò chơi

Để đảm bảo các dịch vụ trò chơi của Google Play hoạt động đúng cách trong trò chơi của bạn, hãy kiểm thử ứng dụng trước khi xuất bản lên Google Play.

Cách chạy trò chơi trên thiết bị thử nghiệm thực:

 1. Xác minh rằng bạn đã thiết lập tài khoản kiểm thử mà bạn đang dùng để đăng nhập vào ứng dụng (như mô tả ở Bước 2).
 2. Xuất tệp APK và ký bằng chính chứng chỉ mà bạn đã dùng để thiết lập dự án trong Google Play Console. Để xuất tệp APK đã ký trong Android Studio, hãy nhấp vào Build (Tạo) > Generate Signed APK (Tạo tệp APK đã ký).
 3. Cài đặt tệp APK đã ký trên thiết bị thử nghiệm thực bằng cách dùng công cụ adb. Để tìm hiểu cách cài đặt một ứng dụng, hãy xem phần Chạy trên thiết bị.