ภาพรวม Publishing API

Google Play Games Services Publishing API ทําให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติให้งานที่ต้องทําเป็นประจําเกี่ยวกับการสร้างและจัดจําหน่ายเกมได้ วิธีนี้จะมีฟังก์ชันการทํางานที่คล้ายกับฟังก์ชันที่นักพัฒนาแอปมีให้ใช้งานผ่าน Google Play Console เช่น

  • การสร้างและการแก้ไขข้อมูลรางวัลพิเศษ
  • การสร้างและแก้ไขรายการลีดเดอร์บอร์ด
  • การอัปโหลดรูปภาพไอคอนสําหรับรางวัลพิเศษและลีดเดอร์บอร์ด

คุณเข้าถึง REST API ได้โดยตรงผ่าน HTTP ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสารอ้างอิง API และแอปตัวอย่าง