دستاوردهای بازی های اندروید

این راهنما به شما نشان می دهد که چگونه از API های دستاوردها در یک برنامه اندروید برای باز کردن قفل و نمایش دستاوردها در بازی خود استفاده کنید. APIها را می‌توانید در بسته‌های com.google.android.gms.games و com.google.android.gms.games.achievements پیدا کنید.

قبل از اینکه شروع کنی

اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، مرور مفاهیم بازی دستاوردها برای شما مفید خواهد بود.

قبل از شروع به کدنویسی با استفاده از API دستاوردها:

به دست آوردن مشتری دستاوردها

برای شروع استفاده از API دستاوردها، بازی شما باید ابتدا یک شیء AchievementsClient را دریافت کند. می توانید این کار را با فراخوانی متد Games.getAchievementClient() و عبور از اکتیویتی انجام دهید.

باز کردن قفل دستاوردها

برای باز کردن قفل یک دستاورد، متد AchievementsClient.unlock() را فراخوانی کرده و شناسه دستاورد را ارسال کنید.

قطعه کد زیر نشان می دهد که چگونه برنامه شما می تواند قفل دستاوردها را باز کند:

PlayGames.getAchievementsClient(this).unlock(getString(R.string.my_achievement_id));

اگر دستاورد از نوع افزایشی است (یعنی چندین مرحله برای باز کردن قفل آن لازم است)، در عوض AchievementsClient.increment() را فراخوانی کنید.

قطعه کد زیر نشان می دهد که چگونه برنامه شما می تواند دستاورد پخش کننده را افزایش دهد:

PlayGames.getAchievementsClient(this).increment(getString(R.string.my_achievement_id), 1);

برای باز کردن قفل دستاورد نیازی به نوشتن کد اضافی ندارید. سرویس‌های بازی‌های Google Play پس از رسیدن به تعداد مراحل مورد نیاز، قفل دستاورد را به‌طور خودکار باز می‌کنند.

یک تمرین خوب این است که شناسه های دستاورد را در فایل strings.xml تعریف کنید تا بازی شما بتواند دستاوردها را با شناسه منبع ارجاع دهد. هنگام برقراری تماس برای به‌روزرسانی و بارگیری دستاوردها، مطمئن شوید که این بهترین روش‌ها را نیز دنبال می‌کنید تا از تجاوز از سهمیه API خود جلوگیری کنید.

نمایش دستاوردها

برای نمایش دستاوردهای یک بازیکن، با AchievementsClient.getAchievementsIntent() تماس بگیرید تا Intent برای ایجاد رابط کاربری پیش فرض دستاوردها دریافت کنید. سپس بازی شما می‌تواند با فراخوانی startActivityForResult UI را نمایش دهد.

قطعه کد زیر نشان می دهد که چگونه برنامه شما می تواند رابط کاربری پیش فرض دستاورد را نمایش دهد. در قطعه، RC_ACHIEVEMENT_UI یک عدد صحیح دلخواه است که بازی از آن به عنوان کد درخواست استفاده می کند.

private static final int RC_ACHIEVEMENT_UI = 9003;

private void showAchievements() {
 PlayGames.getAchievementsClient(this)
   .getAchievementsIntent()
   .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Intent>() {
    @Override
    public void onSuccess(Intent intent) {
     startActivityForResult(intent, RC_ACHIEVEMENT_UI);
    }
   });
}

نمونه‌ای از رابط کاربری پیش‌فرض دستاوردها در زیر نشان داده شده است.