Method: forms.create

İstekte sağlanan form mesajında verilen başlığı kullanarak yeni bir form oluşturun.

Önemli: Yeni forma yalnızca form.info.title ve form.info.document_title alanları kopyalanır. Form açıklaması, öğeler ve ayarlar da dahil olmak üzere diğer hiçbir alana izin verilmez. Yeni bir form oluşturmak ve öğe eklemek için öncelikle bir başlık ve (isteğe bağlı) doküman başlığı olan boş bir form oluşturmak üzere forms.create yöntemini çağırmanız, ardından öğeleri eklemek için forms.update yöntemini çağırmanız gerekir.

HTTP isteği

POST https://forms.googleapis.com/v1/forms

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, Form öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Form örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.body

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.