Method: forms.watches.list

Çağıran projeye ait saatlerin listesini döndürür. Maksimum izleme sayısı ikidir: Her çağırıcıda sınır, form başına her etkinlik türü için bir tanedir.

HTTP isteği

GET https://forms.googleapis.com/v1/forms/{formId}/watches

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
formId

string

Zorunlu. İzlemelerinin listeleneceği Formun kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

ListWatchesRequest yanıtı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "watches": [
  {
   object (Watch)
  }
 ]
}
Alanlar
watches[]

object (Watch)

İade edilen saatler.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms.body
 • https://www.googleapis.com/auth/forms.body.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms.responses.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.