Ochrona prywatności i gromadzenie danych

Jak korzystanie z interfejsu Google Fonts Web API oznacza ochronę prywatności użytkowników?

Interfejs Google Fonts API został opracowany po to, żeby ograniczyć gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych użytkownika. Korzystanie z interfejsu Google Fonts Web API nie jest uwierzytelnione, a interfejs Google Fonts API nie ustawia ani nie rejestruje plików cookie. Żądania do interfejsu Google Fonts Web API są wysyłane do domen specyficznych dla zasobów, takich jak fonts.googleapis.com czy fonts.gstatic.com. Żądania czcionek są oddzielone od danych logowania wysyłanych do google.com i nie zawierają żadnych danych logowania wysyłanych do google.com podczas korzystania z innych uwierzytelnionych usług Google, takich jak Gmail.

Jakie dane Google otrzymuje od użytkowników mojej witryny za pomocą interfejsu Google Fonts Web API, gdy umieszczam czcionki Google w swojej witrynie?

Gdy użytkownicy odwiedzają witrynę zawierającą czcionki Google Fonts, ich przeglądarki wysyłają żądania HTTP do interfejsu Google Fonts Web API. Interfejs Google Fonts Web API udostępnia użytkownikom kaskadowe arkusze stylów (CSS) Google Fonts, a następnie pliki czcionek określone w CSS. Żądania HTTP obejmują: 1) adres IP używany przez danego użytkownika do korzystania z internetu, (2) żądany adres URL na serwerze Google oraz (3) nagłówki HTTP zawierające klienta użytkownika opisującego przeglądarkę internetową użytkownika witryny i wersje systemu operacyjnego oraz stronę odsyłającą (czyli stronę, na której ma być wyświetlana czcionka Google).

Aby uniknąć wątpliwości: Google nie wykorzystuje żadnych informacji zebranych przez Google Fonts do tworzenia profili użytkowników ani na potrzeby reklam kierowanych.

Dlaczego gdy umieszczam czcionki Google w swojej witrynie za pomocą interfejsu Google Fonts Web API, Google otrzymuje adresy IP jej użytkowników?

Google otrzymuje adres IP użytkownika witryny, który przetwarza, aby odpowiedzieć na prośbę tego użytkownika oraz dla celów bezpieczeństwa.

Protokół internetowy wymaga adresów IP do przesyłania danych przez internet między wybranym klientem (np. przeglądarką) a serwerem. Dlatego każde żądanie klienta kierowane do dowolnego serwera zawiera adres IP klienta, aby serwer mógł na niego odpowiedzieć. W związku z tym fakt, że serwery Google muszą otrzymywać adresy IP w celu przesyłania czcionek, nie jest unikalne dla Google i jest zgodny ze sposobem działania internetu.

Czy mogę umieścić czcionki Google Fonts w swojej witrynie bez wysyłania danych użytkownika na serwery Google?

Zamiast pobierać czcionki z serwerów Google, deweloper może samodzielnie przechowywać je na swojej stronie lokalnie, pobierając je i przesyłając na swój serwer. Podczas wczytywania czcionki z serwerów operatora witryny Google nie otrzymuje żadnych danych o wizytach w witrynie. Samodzielne hostowanie czcionek Google Fonts ma jednak kilka wad (patrz poniżej).

Więcej informacji o samodzielnym hostowaniu czcionek Google Fonts znajdziesz w krótkim przewodniku po samodzielnie hostowanych czcionkach internetowych.

Jakie są zalety umieszczenia czcionek Google Fonts w mojej witrynie za pomocą interfejsu Google Fonts Web API?

Hostowanie czcionek internetowych na serwerach Google ma wiele zalet zarówno dla programistów, jak i użytkowników. Google Fonts ułatwia nadanie wyglądu stronom internetowym i innym usługom cyfrowym. To bardzo daleko w stosunku do pierwotnej propozycji wartości – by przyspieszyć działanie sieci, pozwalając przeglądarce na zapisywanie w pamięci podręcznej często używanych czcionek we wszystkich witrynach korzystających z interfejsu API. Już tak nie jest, ale interfejs API wciąż zapewnia dodatkowe, ważne optymalizacje, dzięki którym witryny szybko się wczytują, a czcionki są poprawne.

Korzystając z kodu wygenerowanego przez Google Fonts, nasze serwery automatycznie wysyłają do każdego użytkownika najmniejszy możliwy plik, zgodnie z technologiami obsługiwanymi przez przeglądarkę. Na przykład, gdy jest dostępna, używamy kompresji WOFF 2.0. Może to zmniejszyć rozmiar czcionki i przyspieszyć działanie internetu u wszystkich użytkowników, zwłaszcza w obszarach, w których występują problemy z przepustowością i połączeniami. Zestawy ikon dostarczane przez Google Fonts korzystają z tej samej infrastruktury.

Warto zauważyć, że własne czcionki Google Fonts mają też kilka wad. Po pierwsze, rozmiar pobieranego pliku czcionek zwiększy się, ponieważ programista pobierze cały plik czcionek, a nie jego fragmenty, co ma miejsce, gdy interfejs Google Fonts Web API udostępnia czcionki. Po drugie, nie można zagwarantować, że hostowana przez siebie czcionka będzie zgodna ze wszystkimi przeglądarkami. Natomiast interfejs Google Fonts Web API automatycznie wyświetla czcionki dostosowane do konkretnej przeglądarki użytkownika i zawiera poprawki błędów typowych dla danej przeglądarki, optymalny format czcionki i optymalizacje rozmiaru właściwe dla danej przeglądarki. Poza tym deweloperzy muszą ręcznie aktualizować własne czcionki w porównaniu z interfejsem Google Fonts Web API, który automatycznie dostarcza aktualizacje czcionek. Programista nie musi nic robić.

Więcej informacji o zaletach korzystania z interfejsu Google Fonts Web API znajdziesz w artykule Interfejs API do tworzenia szybkich i atrakcyjnych czcionek internetowych.