เอกสารอ้างอิงสําหรับ Android API

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Google Fit API เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Google Play Google Fit API อยู่ในแพ็กเกจเหล่านี้