เอกสารอ้างอิงสําหรับ Android API

Google Fit API เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Google Play Google Fit API อยู่ในแพ็กเกจเหล่านี้