Cách yêu cầu trợ giúp

Chúng tôi sử dụng trang web lập trình phổ biến Stack Overflow để giải đáp các câu hỏi kỹ thuật. Trang web này không do Google điều hành, nhưng bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình.

Stack Overflow chứa câu hỏi về nhiều chủ đề khác nhau và nhà phát triển sử dụng thẻ [google-apis-explorer] để đánh dấu các câu hỏi liên quan đến dịch vụ này. Bạn nên thêm các thẻ bổ sung vào câu hỏi để thu hút sự chú ý của các chuyên gia về các công nghệ liên quan.

Trước khi đăng câu hỏi mới lần đầu tiên, vui lòng dành chút thời gian để đọc qua Câu hỏi thường gặp về Stack Overflow. Trang web và cộng đồng trang web có các nguyên tắc và mẹo mà bạn nên làm theo để giúp đảm bảo rằng câu hỏi của bạn được trả lời.

Đặt câu hỏi mới