با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

در صورتی که هر یک از جلسات را از دست بدهید یا بخواهید برگردید و موارد دلخواه خود را دوباره تماشا کنید، موارد ضبط شده در YouTube پست می شود. همچنین، اجازه دهید گفتگو را با استفاده از #FlutterInteract ادامه دهیم.

نکات کلیدی

مشارکت کنید

از حضور حضوری گرفته تا پیوستن به یک مهمانی تماشا و به اشتراک گذاشتن داستان موفقیت فلاتر خود با جهان، راه‌های زیادی برای مشارکت وجود دارد.

هشتگ رسمی: #FlutterInteract
سوالات: #AskFlutter
ما را در @FlutterDev در توییتر دنبال کنید
Flutter Codelabs را امتحان کنید
وبلاگ توسعه دهندگان گوگل را بررسی کنید