Method: files.create

Tworzy nowy plik.

Ta metoda obsługuje identyfikator URI /upload i akceptuje przesłane multimedia o tych cechach:

 • Maksymalny rozmiar pliku: 5120 GB
 • Akceptowane typy MIME multimediów:*/*

Uwaga: określ prawidłowy typ MIME, a nie literał */*. Literał */* służy tylko do wskazywania, że można przesłać dowolny prawidłowy typ MIME.

Więcej informacji o przesyłaniu plików znajdziesz w artykule Przesyłanie danych plików.

Aplikacje tworzące skróty za pomocą files.create muszą mieć typ MIME application/vnd.google-apps.shortcut.

Podczas wstawiania plików za pomocą interfejsu API aplikacje powinny określać rozszerzenie pliku we właściwości name. Na przykład operacja wstawiania pliku JPEG powinna określać w metadanych coś takiego jak "name": "cat.jpg".

Kolejne żądania GET zawierają właściwość fileExtension tylko do odczytu, w której znajduje się rozszerzenie określone pierwotnie we właściwości title. Gdy użytkownik Dysku Google poprosi o pobranie pliku lub gdy zostanie on pobrany przez klienta synchronizacji, Dysk utworzy na podstawie tytułu pełną nazwę pliku (z rozszerzeniem). Jeśli nie ma rozszerzenia, Dysk próbuje określić rozszerzenie na podstawie typu MIME pliku.

Żądanie HTTP

 • Identyfikator URI przesyłania dla żądań przesłania multimediów:
  POST https://www.googleapis.com/upload/drive/v3/files
 • Identyfikator URI metadanych dla żądań tylko metadanych:
  POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
uploadType

string

Typ żądania przesłania do identyfikatora URI /upload. To pole jest wymagane, jeśli przesyłasz dane za pomocą identyfikatora URI /upload. Jeśli tworzysz plik zawierający tylko metadane, to pole nie jest wymagane. Poza tym to pole nie jest widoczne w widżecie „Wypróbuj tę metodę”, ponieważ widżet nie obsługuje przesyłania danych.

Dopuszczalne wartości:

enforceSingleParent

boolean

Rola wycofana. Tworzenie plików w wielu folderach nie jest już obsługiwane.

ignoreDefaultVisibility

boolean

Określa, czy domyślne ustawienia widoczności tworzonego pliku mają być ignorowane. Administratorzy domeny mogą domyślnie ustawić wszystkie przesłane pliki jako widoczne w domenie. Ten parametr pomija takie działanie w przypadku żądania. Uprawnienia są nadal dziedziczone z folderów nadrzędnych.

keepRevisionForever

boolean

Określa, czy w nowej wersji nagłówka ustawić pole „keepForever”. Dotyczy to tylko plików z zawartością binarną na Dysku Google. Na zawsze można przechowywać tylko 200 wersji pliku. Jeśli limit został osiągnięty, spróbuj usunąć przypięte wersje.

ocrLanguage

string

Wskazówka dotycząca języka przetwarzania OCR podczas importowania obrazu (kod ISO 639-1).

supportsAllDrives

boolean

Określa, czy aplikacja żądająca obsługuje zarówno Mój dysk, jak i dyski współdzielone.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Wycofane: zamiast tego użyj elementu supportsAllDrives.

useContentAsIndexableText

boolean

Określa, czy przesłana treść ma być używana jako indeksowalny tekst.

includePermissionsForView

string

Określa, które dodatkowe uprawnienia do widoku mają być uwzględnione w odpowiedzi. Obsługiwana jest tylko wartość „opublikowane”.

includeLabels

string

Rozdzielona przecinkami lista identyfikatorów etykiet do uwzględnienia w części labelInfo odpowiedzi.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu File.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu File.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.