The Campaign Manager 360 API v3.5 is deprecated and will be sunset on Feb 20, 2023. All users must migrate to a newer API version by that date.

Bulk Sheet Entity Reference

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Entity: Kitleler

AlanGerekliTürAçıklama
KimlikYalnızca mevcut bir varlığı düzenlerken gerekir.DizeKitlenin sayısal kimlik değeri. Boş bırakılırsa yeni bir kitle oluşturulup benzersiz bir kimlik atanır.
AdEvetDizeKitlenin adı.
Reklamveren kimliği (Salt okunur)HayırUzunKitlenin sahibi olan Reklamveren'in sayısal kimlik değeri.
Sahiplik (Salt okunur)HayırSıralamaKitlenin sahipliğinin mevcut reklamverene göre türü.
Olası değerler:
"Sahip olunan" | "Paylaşılan"
Floodlight etkinlik kimliğiEvetDizeÜst Floodlight etkinliğinin sayısal kimlik değeri. Bu kitleyle aynı zamanda oluşturduğunuz bir etkinlik için özel bir tanımlayıcı (örneğin, "ext[özel etkinlik kimliği]") belirleyebilirsiniz.
Floodlight etkinliği adı (Salt okunur)HayırDizeKitleyle ilişkilendirilen Floodlight etkinliğinin adı.
Kitle türüHayırSıralamaKitlenin kural türü.
Olası değerler:
"Tüm ziyaretçiler" | "Özel kural" | "Diğer".
Üyelik süresiHayırUzunBir kullanıcının etkinlik dışı durumu nedeniyle kaldırılmadan önce bir kitlenin üyesi olarak kalacağı gün sayısı. Varsayılan değer 30 gündür.
AçıklamaHayırDizeKitlenin açıklaması.
DurumHayırSıralamaKitlenin durumu. Bir listenin arşivlenmesi (devre dışı bırakılması), listenin ek kullanıcı toplamasını engeller, ancak listeyle ilişkilendirilen reklamı devre dışı bırakmaz. Mevcut kullanıcılar, üyeliklerinin süresi sona erene kadar listede kalır.
Olası değerler:
"Etkin" | "Arşivlendi".
Kaynak (Salt okunur)HayırSıralamaKitlenin kaynağı.
Üye sayısı (Salt okunur)HayırUzunKitlenin üye sayısı.
Paylaşılan reklamveren kimlikleriHayırListeKitlenin paylaşıldığı reklamverenlerin sayısal kimlik değerleri. Mevcut kitle güncellenirken eklemek için reklamveren kimliklerini, kaldırmak için eksi reklamveren kimliklerini kullanın. Bu alanda, indirilen sayfadaki kimliklerin en fazla 1.000 tanesi gösterilir. Kitle 1.000'den fazla reklamverene paylaştırılmışsa bu alanda "TRUNCATED" (KESİLDİ) son eki gösterilir.