Bulk Sheet Entity Reference

Entity: Målgrupper

FältObligatorisktTypBeskrivning
IDKrävs endast när du redigerar en befintlig enhet.SträngNumeriskt id-värde för målgruppen. Om fältet lämnas tomt skapas en ny målgrupp och ett unikt id tilldelas.
NamnJaSträngNamnet på målgruppen.
Annonsörs-id (Read-only)NejLångNumeriskt id-värde för annonsören som äger målgruppen.
Ägarskap (Read-only)NejEnumMålgruppens typ av ägarskap med avseende på den aktuella annonsören.
Möjliga värden:
Ägs | Delas.
Id för Floodlight-aktivitetJaSträngNumeriskt id-värde för den överordnade Floodlight-aktiviteten. Du kan ange en alfanumerisk identifierare för en aktivitet som du skapar samtidigt som den här målgruppen.
Floodlight-aktivitetens namn (Read-only)NejSträngNamnet på den Floodlight-aktivitet som är kopplad till målgruppen.
MålgruppstypNejEnumRegeltypen för målgruppen.
Möjliga värden:
Alla besökare | Anpassad regel | Annan.
Medlemskapets varaktighetNejLångDet antal dagar som en användare ingår i en målgrupp innan användaren tas bort på grund av inaktivitet. Standardvärdet är 30 dagar.
BeskrivningNejSträngBeskrivningen av målgruppen.
StatusNejEnumStatusen för målgruppen. När du arkiverar (inaktiverar) en lista förhindrar du att fler användare blir medlemmar, men annonsen som är kopplad till listan inaktiveras inte. Befintliga användare finns kvar på listan tills deras medlemskap löper ut.
Möjliga värden:
Aktiv | Arkiverad.
Källa (Read-only)NejEnumKällan till målgruppen.
Antal medlemmar (Read-only)NejLångAntal medlemmar i målgruppen.
Delade annonsörs-id:nNejListaDe numeriska id-värdena för annonsörer till vilka målgruppen delas. När du uppdaterar den aktuella målgruppen använder du annonsörs-id:n för att lägga till och de negativa annonsörs-id:na för att ta bort. Fältet visar bara upp till 1 000 id:n i det nedladdade arbetsbladet. Ett TRUNCATED-prefix läggs till i fältet om målgruppen delas till fler än 1 000 annonsörer.