Dokumentacja API

Dokument Discovery

Szczegółowe informacje o zasobie dokumentu opisującego znajdziesz na stronie Reprezentowanie zasobów.

Metoda Identyfikator URI REST * Opis
list GET  /apis Pobierz listę interfejsów API obsługiwanych w tym punkcie końcowym.

* W stosunku do podstawowego identyfikatora URI: https://discovery.googleapis.com/discovery/v1