İfade Listesi Söz Dizimi

Hesap özeti listesi, iyi bilinen bir konumdaki JSON kodlamalı bir dosya veya snippet'tir.

Hesap özeti listesinin konumu

Bu listenin nerede depolanacağını öğrenmek için Ekstre listesi oluşturma bölümüne bakın.

Söz dizimi

Açıklama listesi veya snippet, JSON nesneleri olarak bir veya daha fazla web sitesi ya da uygulama ifadesinden oluşan bir JSON dizisinden oluşur. Bu ifadeler herhangi bir sırada olabilir. Genel söz dizimi şöyledir:

[
 {
  "relation": ["relation_string"],
  "target": {target_object}
 } , ...
]
ilişki
Hedef hakkında beyan edilen ilişkiyi açıklayan bir veya daha fazla dize dizisi. Tanımlanmış ilişki dizelerinin listesine bakın. Örnek: delegate_permission/common.handle_all_urls
hedef
Bu ifadenin geçerli olduğu hedef öğe. Kullanılabilir hedef türleri:

Örnek ifade listesi

Hem web siteleri hem de uygulamalar hakkındaki ifadeleri içeren örnek bir web sitesi açıklama listesi: http://example.digitalassetlinks.org/.well-known/assetlinks.json

Onlarca veya daha fazla ifadeyi ölçeklendirme

Bazı durumlarda bir ana hesap farklı hedefler hakkında çok farklı ifadelerde bulunmak isteyebilir veya farklı ana hesaplardan aynı hedef grubuna ifadelerin oluşturulması gerekebilir. Örneğin, bir web sitesi her ülke için birçok farklı Üst Düzey Alanda mevcut olabilir ve bunların hepsi aynı mobil uygulamayla ilgili bir açıklamada bulunmak isteyebilir.

Bu tür durumlarda ifadeleri ekleyin faydalı olabilir. Bu mekanizmayı kullanarak birçok farklı asıltan tek bir merkezi konuma işaret edenler ayarlayabilirsiniz. Böylece tüm ana hesaplar için ifadeler tanımlanır.

Örneğin, merkezi konumun "https://example.com/includedstatements.json" olması gerektiğine karar verebilirsiniz. Bu dosya, yukarıdaki örneklerde yer alan içeriği barındıracak şekilde yapılandırılabilir.

Web sitesinden dahil etme dosyasına bir işaretçi ayarlamak için "https://example.com/.well-known/assetlinks.json" kısmını şu şekilde değiştirin:

[{
 "include": "https://example.com/includedstatements.json"
}]

Android uygulamasından dahil etme dosyasına bir işaretçi ayarlamak için "res/values/strings.xml"yi şu şekilde değiştirin:

<resources>
 ...
 <string name="asset_statements">
  [{
   \"include\": \"https://example.com/includedstatements.json\"
  }]
 </string>
</resources>

Daha Fazla Bilgi

Spesifikasyon belgemizde ifade listesi biçimi ve temel kavramlar hakkında daha ayrıntılı bir açıklama mevcuttur.