โปรแกรมสร้างรายชื่อและผู้ทดสอบใบแจ้งยอด

สร้างและบันทึกไฟล์ใบแจ้งยอดในเว็บไซต์เพื่อเปิดใช้การลิงก์แอป หรือทดสอบไฟล์ใบแจ้งยอดที่มีอยู่