GDG'yi düzenleyen olarak sizinle birlikte olmaktan heyecan duyuyoruz ve sizinle işbirliği yapmak için sabırsızlanıyoruz.

Lütfen aşağıdaki yapıp yapılacaklar listesini okuyun. Resmi olarak GDG ortak düzenleyicisi olarak tanınmanız için, bu formu dolduran kişi olarak GDG Programı'nın aşağıdaki şartlar ve koşullarını inceleyip kabul etmeniz gerekir. GDG Programı ile bağlantılı olarak bize verdiğiniz bilgileri Google'ın Gizlilik Politikası'na uygun şekilde kullanırız.

ŞUNLARI KABUL EDİYORUM<br>

 • Google ile imzaladığınız Gizlilik Sözleşmesi'nin şartlarını (bu belgenin/formun sonraki bölümünde yer almaktadır) ihlal etmek;
 • Google veya Google’ın herhangi bir ürün ya da hizmetiyle ilgili gerçek olmayan beyanlar veya beyanlarda bulunma;
 • Google veya herhangi bir Google şirketi adına beyanda bulunma. Belirttiğiniz tüm görüşlerin Google'ın değil, size ait olduğunun açıkça belirtildiğinden emin olmalısınız;
 • Google'ın değerlendirmesine göre yanıltıcı, iftira niteliğinde, hak ihlal edici, karalayıcı, aşağılayıcı, müstehcen veya Google açısından sakıncalı olan GDG düzenleyici olarak faaliyetleriniz sırasında herhangi bir ifade veya beyanda bulunmak;
 • GDG programının amacı, programın işleyiş şekli veya GDG düzenleyici olarak rolünüz;
 • artık programa üye değilseniz programın etkin bir katılımcısı olduğunu iddia etme

GDG düzenleyici olarak şunları kabul etmiş olursunuz:

 • Programa katılımınız tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.
 • Google'ın herhangi bir nedenle herhangi bir nedenle GDG programından hemen çıkış yapabileceğini açıklayacaktır; düzenleyiciler de GDG programından istedikleri zaman çıkabilir.
 • Google veya herhangi bir Google tüzel kişisiyle iş ortaklığı, ajans veya işveren-ilişkisi olmamanız gerekir.
 • Google çalışanlarına sunulan tazminat, seçenek, hisse senedi veya diğer hak ya da çıkarlar için hakkınızın olmadığını ve bu haklardan feragat ettiğinizi ve hiçbir zaman bunlarla ilgili hak talebinde bulunmayacağınızı taahhüt ederseniz.
 • GDG Programı'nın tanıtımını yaparken veya bunlar hakkında konuşurken (şahsen veya internette) her zaman Program ile bağlantınızdan bahsedin.
 • Google'ın bu programın şartlarını veya kapsamını herhangi bir nedenle istediği zaman değiştirebileceğini unutmayın.
 • GDG bölümlerinin etkin kalması ve 90 gün içinde en az 1 etkinlik yayınlanması gerektiğini unutmayın. Etkinliklerin GDG programında barındırılamaması ve etkinlik günlüğe kaydedilmemesi GDG programından çıkarılmayla sonuçlanabilir.
 • Google'ın GDG programıyla bağlantılı olarak sağladığı tüm bilgileri Google'ın Gizlilik Politikası'na uygun şekilde kullanmasına izin veririz ve bize verdiğiniz bilgileri Google web sitelerinde gösterebileceğimizi kabul edersiniz.
 • marka bilinci oluşturma ve topluluğumuza uygun olması için Davranış Kuralları kurallarımıza uyun

GDG Programı Gizlilik Sözleşmesi

GDG Programı'na bir Düzenleyici olarak katılmak için bu Gizlilik Sözleşmesi'ni ("Sözleşme") anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:

 1. İşbu Sözleşme, kabul ettiğiniz tarihte yürürlüktedir.
 2. Program'a katılımınız kapsamında, Google'a veya Google'ın size gizli olarak kabul ettiği bilgileri ("Gizli Bilgiler") ifşa edebilirsiniz.
 3. Gizli Bilgileri alan kişi, bu bilgileri yalnızca bilgiyi ifşa etme amacına göre ("Amaç") kullanabilir. Gizli Bilgileri alan kişinin bunu korumak ve yetkisiz kullanımını veya ifşasını önlemek için makul ölçüde özen göstermesi gerekir. Google, Gizli Bilgileri, bu bilgileri bilmesi gereken çalışanları, yöneticileri, aracıları veya üçüncü taraf yüklenicileriyle ve bu bilgileri gizli tutmayı kabul edip etmediklerini paylaşabilir. Ancak Gizli Bilgileri paylaşamazsınız.
 4. Gizli Bilgilere (a) ifşa edilmeden önce bilgi edinen kişi tarafından bilinen, (b) herkese açık olan, (c) gizlilik görevi olmayan bir üçüncü taraftan haklı olarak alınan veya (d) alıcı tarafından bağımsız olarak geliştirilen bilgiler dahil değildir. Siz veya Google, yasalarca zorunlu tutulduğunda ve diğer tarafa bildirim verilmemesi yönünde bir mahkeme kararı olmadığı sürece, diğer tarafa makul süre içerisinde haber verilmesi durumunda Gizli Bilgileri ifşa edebilirsiniz.
 5. Siz veya Google, otuz gün önceden yazılı bildirimde bulunarak (e-posta kabul edilir) bu Sözleşme'yi feshedebilirsiniz ancak bu Sözleşme'nin hükümleri, fesihten önce açıklanan Gizli Bilgiler için geçerliliğini koruyacaktır.
 6. Yazılı olarak aksi yönde bir anlaşma yapılmadığı sürece, Gizli Bilgileri koruma görevinin ifşa edilme süresi beş yıldır.
 7. İşbu Sözleşme, bu gönüllü Program'ın devamı için herhangi bir yükümlülük getirmez.
 8. Siz ve Google, bu Sözleşme kapsamında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı kazanmazsınız.
 9. Taraflardan her biri, diğer tarafın yazılı iznini almadan bu Sözleşme'yi devredemez veya aktaramaz.
 10. İşbu Sözleşme, tarafların bu konuyla ilgili sözleşmesinin bütününü teşkil eder ve önceki veya aynı zamanda meydana gelen diğer sözleşmelerin yerini alır. Sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler yazılı olmak zorundadır. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün uygulanmaması haktan feragat edildiği anlamına gelmez.
 11. İşbu Sözleşme hakkında, kanun hükümleriyle çelişki ilkeleri haricinde, Kaliforniya Eyaleti kanunlarına göre hüküm verilecektir. Bu Sözleşme'yle ilgili tüm anlaşmazlıklar için özel mahkeme yeri, Kaliforniya'nın Santa Clara İlçesi'dir.

Bu dokümanı kabul ederek GDG programı kapsamında yukarıdaki Şartlar ve Koşullar'ı ve Gizlilik Şartları'nı onaylayıp kabul etmiş olursunuz.