Trình tăng tốc cho mọi người

Cho dù bạn tập trung vào một khu vực địa lý, ngành nghề, nhóm người hoặc sự nghiệp cụ thể, thì chương trình tăng tốc có thể giúp đưa công ty của bạn lên một tầm cao mới thông qua dịch vụ hỗ trợ, cố vấn và nhiều lợi ích khác. Khám phá, đăng ký hoặc bày tỏ sự quan tâm đến nhiều chương trình trên khắp thế giới.
Úc
Chương trình tăng tốc kết hợp kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp về AI có trụ sở tại Úc và giai đoạn trưởng thành từ vòng hạt giống đến vòng Series A (hoặc tương đương).
Mỹ La Tinh
Một chương trình tăng tốc kéo dài 12 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp về công nghệ AI First có tiềm năng cao có trụ sở tại các quốc gia Mỹ La-tinh nói tiếng Tây Ban Nha.
Khu vực Trung Đông-Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ
Một chương trình tăng tốc kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp công nghệ có tiềm năng cao về AI First có trụ sở tại Trung Đông, Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.
Canada
Một chương trình tăng tốc kỹ thuật số kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp công nghệ có tiềm năng lớn từ hạt giống đến vòng Series A có trụ sở tại Canada.
Việt Nam
Hỗ trợ những công ty khởi nghiệp dựa trên AI khởi nghiệp ở vòng hạt giống cho đến vòng Series B tại Việt Nam bằng những công nghệ tốt nhất của Google.
Nhóm thuần tập này sẽ chỉ chấp nhận các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam.
Châu Phi
Được thiết kế cho các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn hạt giống đến vòng Series A, xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), có trụ sở tại Châu Phi hoặc đang phát triển các giải pháp lấy Châu Phi làm trung tâm.
Brazil
Chương trình tăng tốc kéo dài 12 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp công nghệ có tiềm năng cao về AI First có trụ sở tại Brazil.
Châu Âu và Israel
Một chương trình tăng tốc kết hợp kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp từ hạt giống đến vòng Series A có trụ sở tại Châu Âu và Israel.
Ấn Độ
Chương trình tăng tốc phát triển không yêu cầu vốn chủ sở hữu kéo dài 3 tháng dành cho công ty khởi nghiệp AI First (từ vòng hạt giống đến vòng Series A) có trụ sở tại Ấn Độ.
Hàn Quốc
Chương trình tăng tốc kết hợp kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp về AI, từ giai đoạn trước khi diễn ra vòng từ A đến vòng Series A có trụ sở tại Hàn Quốc.
Bắc Mỹ
Một chương trình tăng tốc kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp về công nghệ AI First có tiềm năng lớn có trụ sở tại Hoa Kỳ và Canada.
Singapore
Thiết kế cho các công ty khởi nghiệp có tiềm năng lớn tại Singapore và có tiềm năng lớn ở vòng hạt giống đến vòng Series B, đang xây dựng các công nghệ AI tạo sinh.
Toàn cầu
Một chương trình tăng tốc kéo dài 6 tháng của Google.org để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận phát triển các ứng dụng AI tạo sinh có tác động lớn thông qua việc tài trợ, đào tạo và cố vấn về AI.
Châu Phi
Kết nối hạt giống với các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn A ở Châu Phi có trụ sở tại Châu Phi và phát triển các giải pháp xoay quanh Châu Phi bằng những sản phẩm tốt nhất của Google.
Bắc Mỹ
Phát huy tiềm năng của bạn bằng chương trình tăng tốc phát triển dành cho những công ty khởi nghiệp công nghệ có tiềm năng lớn đến vòng Series A tại Bắc Mỹ.
Brazil
Hỗ trợ các công ty khởi nghiệp ở vòng Series A và thế hệ nhà lãnh đạo tiếp theo để nuôi dưỡng các công ty kỳ lân Brazil.
Bắc Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương
Tập trung vào các công ty khởi nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận giải quyết những thách thức liên quan đến nền kinh tế vòng tròn ở Bắc Mỹ và Châu Á – Thái Bình Dương.
Châu Âu và Israel
Một chương trình tăng tốc phát triển kết hợp kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp ở vòng hạt giống đến vòng Series A có trụ sở tại Châu Âu và Israel để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu bằng Google Cloud.
Mỹ La Tinh
Một chương trình tăng tốc kết hợp kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp ở vòng hạt giống đến vòng Series A có trụ sở tại hoặc có hoạt động quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh nói tiếng Tây Ban Nha nhằm giải quyết vấn đề bền vững về biến đổi khí hậu.
Trung Đông, Châu Phi và Thổ Nhĩ Kỳ
Một chương trình tăng tốc kết hợp kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp từ Hạt giống đến vòng A có trụ sở tại Trung Đông, Châu Phi và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và tính bền vững.
Bắc Mỹ
Hỗ trợ các công ty công nghệ và công ty công nghệ khởi nghiệp sáng tạo và có ảnh hưởng lớn về biến đổi khí hậu ở Bắc Mỹ.
Bắc Mỹ
Một chương trình tăng tốc kỹ thuật số dành cho các công ty khởi nghiệp công nghệ dựa trên nền tảng đám mây có tiềm năng lớn có trụ sở tại Bắc Mỹ.
Châu Âu và Israel
Được thiết kế cho các công ty khởi nghiệp trên khắp Châu Âu và Israel sử dụng công nghệ để giải quyết những thách thức mà chúng ta phải đối mặt hiện nay.
Ấn Độ
Tập trung vào việc xây dựng các công ty khởi nghiệp tại Ấn Độ cho toàn thế giới bằng cách sử dụng các công nghệ sâu như trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML).
Nhật Bản
Kết nối những công ty khởi nghiệp công nghệ hàng đầu của Nhật Bản với những công ty khởi nghiệp hàng đầu của Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển.
Hàn Quốc
Chương trình tăng tốc phát triển kết hợp kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp công nghệ Hàn Quốc có tiềm năng lớn, từ Pre- Series A đến Series A.
Mỹ La Tinh
Dành cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ (từ đầu đến cuối) có trụ sở hoặc có hoạt động quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh nói tiếng Tây Ban Nha.
Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ
Hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trên toàn khu vực bằng cách sử dụng công nghệ theo những cách sáng tạo để giải quyết các nhu cầu có thể mở rộng.
Châu Âu và Israel
Hỗ trợ hạt giống cho vòng Series A, những công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ do phụ nữ điều hành trên khắp Châu Âu và Israel bằng những sản phẩm tốt nhất của Google.
Ấn Độ
Một chương trình tăng tốc kéo dài 10 tuần được thiết kế để đưa những chương trình, sản phẩm, con người và công nghệ tốt nhất của Google đến với các công ty khởi nghiệp công nghệ đang ở giai đoạn đầu do phụ nữ sáng lập có trụ sở tại Ấn Độ.
Bắc Mỹ
Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ hạt giống do phụ nữ điều hành ở vòng Series A có trụ sở tại Hoa Kỳ và Canada.
Toàn cầu
Một chương trình tăng tốc phát triển kỹ thuật số dành cho các hãng trò chơi độc lập có tiềm năng lớn ở một số quốc gia chọn lọc trên Google Play.
Toàn cầu
Cải thiện ý tưởng táo bạo của bạn bằng công nghệ để đẩy nhanh tiến độ hướng tới một tương lai xanh hơn và kiên cường.
Toàn cầu
Được các chuyên gia của Google hướng dẫn và nhận khoản tiền tài trợ của Google.org để áp dụng AI cho dịch vụ công ích.