Tìm hiểu cách tìm kiếm mã trong các dự án phần mềm nguồn mở như Chromium và Android.

Tìm hiểu về các bộ lọc, toán tử, tùy chọn cú pháp và phím tắt được hỗ trợ trong tính năng Tìm kiếm mã.