จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ดูวิธีการค้นหาโค้ดในโปรเจ็กต์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เช่น Chromium และ Android

ดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวกรอง โอเปอเรเตอร์ ตัวเลือกไวยากรณ์ และแป้นพิมพ์ลัดที่รองรับในการค้นหาโค้ด