İyi bilinen şemalar

Özel şemalara ek olarak, kullanımınız için aşağıdaki iyi bilinen şemalar tanımlanmıştır.

Sözlük Girişleri

_dictionaryEntry türündeki öğeler aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:

Mülk Tür Açıklama Zorunlu mu?
_terim dize Tanımlanacak terim. Önerilen değerler, tire içermeyen kelimeler veya ifadelerdir. Zorunlu
_eşanlamlısı dize (tekrarlanan) _term içinde tanımlanan dizeyle eşleşen sorgulara dahil edilecek alternatif terimler. Zorunlu
_onlyValidForEkUygulamalar boole Eş anlamlı kelimeleri veri kaynağına ve arama uygulamasına göre gruplandırmanıza olanak tanır. Daha fazla bilgi için Veri kaynağına özgü eş anlamlıları tanımlama başlıklı makaleye bakın. İsteğe bağlı