در 10 آوریل 2018، گوگل GCM را منسوخ کرد. سرور GCM و APIهای سرویس گیرنده در 29 مه 2019 حذف شدند و در حال حاضر انتظار می‌رود هر گونه تماس با آن APIها با شکست مواجه شود.
با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
Google Cloud Messaging که در 10 آوریل 2018 منسوخ شده است، غیرفعال شده و از APIهای Google حذف شده است. برای عملکردی معادل، از Firebase Cloud Messaging (FCM) استفاده کنید که زیرساخت قابل اعتماد و مقیاس پذیر GCM را به همراه بسیاری از ویژگی های جدید به ارث برده است.