Czy Twoi użytkownicy korzystają z Classroom w Google Meet? Zapoznaj się z krótkim przewodnikiem po Apps Script dotyczącym sprawdzania obecności uczniów w kursach Google Meet.

Method: invitations.delete

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Usunięcie zaproszenia.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie może usunąć żądanego zaproszenia lub błąd dostępu.
  • NOT_FOUND, jeśli nie ma zaproszenia z żądanym identyfikatorem.

Żądanie HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/invitations/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
id

string

Identyfikator zaproszenia do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters

Więcej informacji znajdziesz w omówieniu protokołu OAuth 2.0.