MetinParagraf

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

TextParagraph widget'ı, isteğe bağlı basit HTML biçimlendirmesi içeren bir metin paragrafını gösterir. Örneğin:

 • HTML <b>, <u>, <i> etiketleriyle kalın, altı çizili veya büyük harfle yazılmış metin görüntüleyin.
 • HTML <a href="https://www.google.com">hyperlinks</a> içeren web sitelerine bağlantı oluşturun.
 • HTML <font color="#ea9999">font tags</font> ile renk katın.

Her TextParagraph widget'ı yeni bir paragraf olarak oluşturulur ve HTML <p> etiketine benzer.

Örnek: basit HTML biçimlendirmesine sahip iki paragraf

Aşağıdaki resimde, iki paragrafı basit HTML biçimlendirmesiyle göstermek için kullanılan iki TextParagraph widget'ından oluşan bir kart görüntülenmektedir.

Google Chat&#39;te Metin Paragrafı widget&#39;ını gösteren bir kart mesajı.
Şekil 1: Google Chat'te, basit HTML biçimlendirmesine sahip iki TextParagraph widget'ını gösteren bir kart mesajı.

Kartın JSON'i şöyledir:

JSON

{
 "cardsV2": [
  {
   "cardId": "exampleCard",
   "card": {
    "sections": [
     {
      "widgets": [
       {
        "textParagraph": {
         "text": "This is a text paragraph. It supports simple HTML text formatting, like <b>bold</b>, <font color='#ea9999'>color</font>, and <a href='https://www.google.com'>hyperlinks</a>."
        }
       },
       {
        "textParagraph": {
         "text": "Text paragraphs also support <i>italics</i>, <u>underlining</u>, and <s>strikethrough</s>."
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

TextParagraph widget'ındaki metni biçimlendirme

TextParagraph widget'ı, basit metin HTML biçimlendirmesini destekler. Bu widget'ların metin içeriğini ayarlarken ilgili HTML etiketlerini eklemeniz yeterlidir. Aşağıdaki biçimler desteklenir:

Biçim Örnek Oluşturulan Sonuç
Kalın <b>test</b> test
İtalik <i>test</i> test
Altı çizili <u>test</u> test
Üstü Çizili <s>test</s> test
Yazı tipi rengi <font color="#ea9999">test</font> test
Köprü <a href="https://www.google.com">google</a> Google
Süre <time>2020-02-16 15:00</time> 16.02.2020 15:00
Yeni satır test <br> test test
test

TextParagraph JSON gösterimi ve alanları

JSON gösterimi
{
 "text": string
}
Alanlar
text

string

Widget'ta gösterilen metin.