Ayırıcı

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Divider widget'ı, yığın widget'ları arasındaki bir kartın genişliğini kapsayan yatay bir çizgi görüntüler. Çizgi, kullanıcıların bir widget'ı diğeriyle ayırt etmesine yardımcı olarak kartların daha kolay taranıp anlaşılmasını sağlayan görsel bir ayırıcıdır.

Örnek: widget'lar arasındaki ayırıcılar

Aşağıdaki resimde, diğer widget türleri arasında Divider widget'ından oluşan bir kart gösterilmektedir.

Google Chat'te Metin Paragrafı widget'ını gösteren bir kart mesajı.
Şekil 1: Google Chat'te, divider widget'ları ile ayrılmış çeşitli widget'ları gösteren bir kart mesajı.

Kartın JSON'i şöyledir:

JSON

{
 "cardsV2": [
  {
   "cardId": "exampleCard",
   "card": {
    "sections": [
     {
      "widgets": [
       {
        "textParagraph": {
         "text": "<b>A card with several types of widgets separated by divider widgets.</b>"
        }
       },
       {
        "textParagraph": {
         "text": "Set a date and time:"
        }
       },
       {
        "divider": {}
       },
       {
        "dateTimePicker": {
         "name": "date_time_picker_date_and_time",
         "label": "meeting",
         "type": 'DATE_AND_TIME',
        }
       },
       {
        "textParagraph": {
         "text": "A datetime picker widget with just date:"
        }
       },
       {
        "divider": {}
       },
       {
        "selectionInput": {
         "type": "RADIO_BUTTON",
         "label": "Choose an option",
         "name": "contactType",
         "items": [
          {
           "text": "Option 1",
           "value": "Op1",
           "selected": false
          },
          {
           "text": "Option 2",
           "value": "Op2",
           "selected": false
          },
          {
           "text": "Option 3",
           "value": "Op3",
           "selected": true
          }
         ]
        }
       },
       {
        "textParagraph": {
         "text": "Click a button:"
        }
       },
       {
        "divider": {}
       },
       {
        "buttonList": {
         "buttons": [
          {
           "text": "Open a hyperlink",
           "onClick": {
            "openLink": {
             "url": "https://developers.google.com/chat",
            }
           }
          },
          {
           "text": "Run a custom function",
           "onClick": {
            "action": {
             "function": "goToView",
             "parameters": [
              {
               "key": "viewType",
               "value": "BIRD EYE VIEW",
              }
             ],
            }
           }
          }
         ]
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

JSON gösterimi

Widget'lar arasında yatay bir çizgi olan bir ayırıcı görüntüler.

Örneğin, aşağıdaki JSON bir ayırıcı oluşturur:

"divider": {}