Rozwiązywanie problemów z Google Chat

Ta strona ułatwia wyświetlanie, debugowanie i naprawianie błędów dotyczących aplikacji Google Chat, kart i okien.

Sposób wyświetlania błędów

Gdy aplikacja Google Chat zwraca błąd, wygląda tak:

  • np. „Aplikacja nie odpowiada”., Pojawia się komunikat „Coś poszło nie tak” lub „Nie można przetworzyć żądania”.
  • Aplikacja nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
  • Nie wyświetla się żaden komunikat, a aplikacja nie odpowiada.

Gdy karta zwraca błąd, wygląda to tak:

  • Część karty, np. widżet lub komponent, nie wyświetla się lub nie wyświetla w nieoczekiwany sposób.
  • Nie pojawia się cała karta.
  • Okno zamyka się, nie otwiera się lub nie wczytuje.

Mimo że komunikat o błędzie może nie wyświetlać się w interfejsie Google Chat, dostępne są opisowe komunikaty o błędach i dane dziennika, które pomogą Ci w rozwiązywaniu problemów pojawiających się po włączeniu rejestrowania błędów w aplikacjach do obsługi czatu.

Debugowanie błędów w Google Chat i ich rozwiązywanie

  1. Włącz rejestrowanie błędów, aby aplikacja Google Chat zapisywała błędy, gdy się pojawią.
  2. Dzienniki błędów zapytań dotyczące Google Chat – pozwalają odczytywać dzienniki błędów, sprawdzać, jak często występują błędy, i odczytywać opisowe komunikaty o błędach oraz dane dziennika, które pomagają w rozwiązywaniu problemów.
  3. Dowiedz się, jak naprawić typowe błędy: