HostApp

Aplikacja Google Workspace stanowiąca dodatek do Google Workspace lub aplikacja Google Chat.

W przypadku dodatków aplikacja Google Workspace, z której uruchamia się dodatek do Google Workspace. W przypadku aplikacji do obsługi czatu aplikacja hosta to zawsze CHAT.

Wartości w polu enum
UNSPECIFIED_HOST_APP Google nie może zidentyfikować aplikacji hosta.
GMAIL Dodatek uruchamia się z Gmaila.
CALENDAR Dodatek zostanie uruchomiony z Kalendarza Google.
DRIVE Dodatek zostanie uruchomiony z Dysku Google.
DEMO Nieużywane.
DOCS Dodatek uruchamia się z Dokumentów Google
MEET Dodatek zostanie uruchomiony z Google Meet.
SHEETS Dodatek zostanie wprowadzony z Arkuszy Google.
SLIDES Dodatek uruchamia się z Prezentacji Google
DRAWINGS Dodatek uruchamia się z Rysunków Google
CHAT Aplikacja Google Chat. Nieużywana w przypadku dodatków do Google Workspace.