Hiển thị dữ liệu trực tiếp trên trang web của bạn

Các công cụ biểu đồ của Google rất mạnh mẽ, dễ sử dụng và miễn phí. Hãy thử sử dụng thư viện phong phú của chúng tôi gồm các công cụ dữ liệu và biểu đồ tương tác.
Chọn trong số nhiều biểu đồ. Từ biểu đồ tán xạ đơn giản đến biểu đồ dạng cây phân cấp, hãy tìm giá trị phù hợp nhất cho dữ liệu của bạn.
Tạo biểu đồ của riêng bạn. Định cấu hình một tập hợp nhiều lựa chọn để hoàn toàn phù hợp với giao diện trang web của bạn.
Khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt (sử dụng VML cho các phiên bản IE cũ hơn) và khả năng di chuyển giữa nhiều nền tảng sang iOS và các bản phát hành Android mới. Không cần trình bổ trợ.
Sử dụng các công cụ biểu đồ tương tự mà Google sử dụng, hoàn toàn miễn phí và được đảm bảo khả năng tương thích ngược trong 3 năm.
Dễ dàng kết nối các biểu đồ và chế độ kiểm soát với một trang tổng quan có tính tương tác.
Kết nối với dữ liệu của bạn theo thời gian thực bằng nhiều giao thức và công cụ kết nối dữ liệu.