Hiển thị dữ liệu trực tiếp trên trang web của bạn

Các công cụ của biểu đồ Google rất mạnh mẽ, dễ sử dụng và miễn phí. Hãy thử thư viện phong phú các biểu đồ tương tác và công cụ dữ liệu của chúng tôi.
Chọn trong số nhiều biểu đồ. Từ các biểu đồ tán xạ đơn giản cho đến sơ đồ cây phân cấp, hãy tìm biểu đồ phù hợp nhất với dữ liệu của bạn.
Tạo biểu đồ của riêng bạn. Định cấu hình một tập hợp các tùy chọn phong phú để phù hợp hoàn toàn với giao diện trang web của bạn.
Khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt (sử dụng VML cho các phiên bản Ireland cũ) và khả năng di chuyển qua nhiều nền tảng sang iOS và các bản phát hành Android mới. Bạn không cần có trình bổ trợ nào cả.
Sử dụng các công cụ biểu đồ tương tự mà Google sử dụng, hoàn toàn miễn phí và đảm bảo khả năng tương thích ngược trong 3 năm.
Dễ dàng kết nối các biểu đồ và tùy chọn điều khiển vào một trang tổng quan có tính tương tác.
Kết nối với dữ liệu của bạn theo thời gian thực bằng nhiều công cụ và giao thức kết nối dữ liệu.