ประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วยแพลตฟอร์ม Chromecast

Chromecast ช่วยให้เว็บแอปของ Android, iOS และ Chrome สามารถ "สตรีม" เนื้อหาต่างๆ เช่น การแชร์วิดีโอ เสียง และหน้าจอ (มิเรอร์) ในอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Cast ได้ เช่น

 • Chromecast
 • ทีวี Chromecast Built-In (หรือที่เรียกว่าทีวีที่มี Chromecast Built-In)
 • ลําโพง Chromecast Built-In (หรือที่เรียกว่าลําโพงที่มี Chromecast Built-In)
 • Smart Display (จอภาพ LCD แบบพกพาที่ใช้เป็นธินไคลเอ็นต์)
 • แท็บเล็ต Android

ในโมเดลการโต้ตอบกับการแคสต์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อปจะเป็นผู้ส่งที่ทําหน้าที่เป็นรีโมตคอนโทรลเพื่อควบคุมการเล่น และทีวี จอแสดงผล หรือแท็บเล็ตวางบนแท่นชาร์จคือตัวรับที่จะรับวิธีการจากผู้ส่งและแสดงเนื้อหาจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้รับ การดําเนินการทั้งหมดของผู้ใช้ (การแตะและปัด) สามารถทําได้ในทั้งอุปกรณ์ของผู้ส่งหรือตัวรับเว็บ

การแคสต์ต้องอาศัยการประสานงานระหว่างหน้าจอ 2 หน้าจอขึ้นไป ได้แก่ UI ของผู้ส่งและ UI ของผู้รับ ซึ่งต้องทํางานร่วมกัน เช่น หากคุณกดปุ่มในอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อหยุดเนื้อหาชั่วคราว ทีวีควรระบุว่าเนื้อหาดังกล่าวหยุดชั่วคราว ส่วนอุปกรณ์เคลื่อนที่ควรมีปุ่มเล่นเพื่อเล่นต่อ

ข้อควรพิจารณา

เนื่องจากฮาร์ดแวร์และทรัพยากรมีข้อจํากัดบางประการ แอปพลิเคชันที่เปิดใช้ Chromecast จึงมีข้อจํากัดดังนี้

 • อุปกรณ์แคสต์เป็นอุปกรณ์แบบใช้พลังงานต่ําที่มีข้อจํากัดของหน่วยความจํา, CPU และ GPU ดังนั้นแอปพลิเคชัน Web Receiver จึงควรมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้
 • สําหรับโมเดลการโต้ตอบแบบ Chromecast และ Chromecast Built-In คุณสามารถสร้างแท็บ หน้าต่าง หรือป๊อปอัปได้ทั้งในเว็บตัวรับสัญญาณหรือแอปของผู้ส่ง และรองรับการป้อนข้อมูลของผู้ใช้โดยตรง เช่น การแตะหรือปัด ตัวอย่างเช่น แอป Web Recipient บนแท็บเล็ตหรือแท่นชาร์จที่แท่นชาร์จไว้จะแสดงปุ่มหยุดชั่วคราวและได้รับการแตะของผู้ใช้ ในกรณีนี้ คุณต้องเรียกใช้การดําเนินการทั้งหมดในแอปพลิเคชันจากตัวรับเว็บหรือแอปพลิเคชันผู้ส่ง
 • จออัจฉริยะรองรับการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ผ่านแอปผู้ส่งหรือเมื่อแตะ UI
 • ตัวรับเว็บเป็นเบราว์เซอร์ Chrome ที่เพิ่มประสิทธิภาพสําหรับการเล่นวิดีโอ ดังนั้นจึงยังไม่รองรับ WebGL และ Chrome Native Client (NaCL) หรือส่วนขยาย Chrome
 • แคสต์รองรับการเล่นสตรีมสื่อพร้อมกันรายการเดียวในแท็ก <audio> และ <video> หรือแทร็กเสียงหลายรายการโดยใช้ WebAudio API มีองค์ประกอบวิดีโอเพียงรายการเดียวที่ใช้งานอยู่ใน DOM ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ ระบบไม่รองรับการรวบรวมองค์ประกอบ การบิดเบือน การเปลี่ยนรูปแบบ การหมุน หรือการซูม

หลักการออกแบบโดยรวม

โปรดคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้

อินเทอร์เฟซตัวรับสัญญาณเว็บ:

 • ตัวรับสัญญาณเว็บอาจมีทั้งองค์ประกอบแบบอินเทอร์แอกทีฟและองค์ประกอบข้อมูลเพื่ออธิบายสถานะของแอป เช่น หยุดชั่วคราวหรือเล่นอยู่ หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด การโต้ตอบของผู้ใช้อาจเกิดขึ้นกับตัวส่งการแคสต์ (โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือเบราว์เซอร์ Chrome) หรือตัวรับสัญญาณบนเว็บ (ทีวี จอแสดงผล หรือแท็บเล็ต)
 • โปรดทราบว่าการดําเนินการวิดีโอเกิดขึ้นที่ตรงกลางของหน้าจอทีวี และองค์ประกอบ UI ไม่ควรรบกวนการนําเสนอ วางองค์ประกอบ UI ไว้ภายใน 3 ส่วนล่างของหน้าจอ Web Receiver โดยให้อยู่ที่ขอบ 10% จากขอบของหน้าจอเพื่อให้สแกนได้
 • หากเป็นไปได้ การเปลี่ยนจากสถานะหน้าจอหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งควรเป็นไปอย่างราบรื่นและรู้สึกเหมือนภาพยนตร์ ใช้การเปลี่ยนภาพแบบจางลงและค่อยๆ จางหายไปแทนการเลื่อนจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่ง เช่น การโหลดเนื้อหาจะแสดงบนหน้าจอและค่อยๆ เล่นสื่อไปเรื่อยๆ

อินเทอร์เฟซผู้ส่ง

 • ผู้ส่งรองรับการดําเนินการของผู้ใช้และ Web Receiver จะแสดงข้อมูลสถานะ ตัวอย่างเช่น หากเนื้อหาหยุดชั่วคราว ทีวีควรระบุว่าหยุดชั่วคราว ส่วนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบุว่าพร้อมเริ่มเล่น (เช่น แสดงปุ่มเล่นต่อผู้ใช้)
 • ความเร็วเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ใช้ต้องค้นหาตัวควบคุมการแคสต์ได้อย่างรวดเร็ว และมองเห็นเนื้อหาที่เริ่มเล่นได้ทันทีบนหน้าจอขนาดใหญ่ ขณะโหลดเนื้อหา ให้ส่งสัญญาณบอกสถานะการโหลดแบบเคลื่อนไหวและใช้การเปลี่ยนภาพเพื่อช่วยให้รู้สึกเร็วขึ้น

วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบว่าแอปพลิเคชัน Cast เป็นไปตามหลักการเหล่านี้คือการตรวจสอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ด้วยรายการตรวจสอบการออกแบบและทดสอบแอปพลิเคชัน Cast

หลักเกณฑ์การใช้แบรนด์

หลักเกณฑ์การใช้แบรนด์ของ Chromecast ต่อไปนี้มีไว้สําหรับนักพัฒนาแอป และมุ่งความสนใจไปที่ข้อกําหนดเพิ่มเติมที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่ออธิบายแอปของคุณในข้อความ ดูหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์ของอุปกรณ์แคสต์ได้ที่ Partner Marketing Hub คุณแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าแอปของคุณทํางานร่วมกับ Chromecast Built-In ได้โดยใช้คําว่า "เปิดใช้ Chromecast" อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบว่าแอปเป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ SDK สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และรายการตรวจสอบการออกแบบ และการใช้ "เปิดใช้ Chromecast" เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของเรา

คุณใช้ป้าย Chromecast ได้เช่นกัน ตราบใดที่แอปหรืออุปกรณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์การติดป้าย Google ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณแก้ไขหรือหยุดใช้ป้ายหากยังคงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์

การใช้ "Chromecast" ในข้อความ

 • เมื่ออธิบายแอป (ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์) ว่ามีการเปิดใช้การแคสต์ ให้ใช้วลี "เปิดใช้ Chromecast" ตัวอย่างเช่น "แอปนี้พร้อมใช้งาน Chromecast"
 • เมื่ออธิบายถึงผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามที่แคสต์ได้ ให้ใช้ "ทีวี Chromecast Built-In" "ลําโพง Chromecast Built-In" หรือ "Chromecast ในตัว"
 • เมื่อเขียนเป็นข้อความ "Chromecast" ควรเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และ "ในตัว" ควรเป็นตัวพิมพ์เล็ก
 • ในเนื้อหาทางการตลาดที่ใช้ "Chromecast" ในข้อความหรือป้าย/โลโก้ คุณต้องใส่การระบุแหล่งที่มาตามกฎหมายต่อไปนี้ Chromecast เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
 • อย่าใส่ Chromecast ในชื่อของแอป (เช่น แอป XYZ Chromecast)

การรับส่งข้อความของแอปที่พร้อมใช้งาน Chromecast

คุณโปรโมตแอปได้โดยทําดังนี้

 • "XYZ เป็นแอปที่พร้อมใช้งาน Chromecast ซึ่งให้คุณสตรีมความบันเทิงที่ชื่นชอบจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังทีวีได้"
 • "แอป XYZ พร้อมให้บริการสําหรับทีวีที่มี Chromecast Built-In แล้ว"
 • "แอป XYZ ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ Chromecast ทั้งหมด รวมถึง Chromecast, Chromecast Audio ตลอดจนทีวีและลําโพงที่มี Chromecast Built-In"
 • "แอป XYZ ที่พร้อมใช้งาน Chromecast ทําให้คุณเพลิดเพลินไปกับรายการ/ภาพยนตร์/เพลง/เกมโปรดในทีวีที่มี Chromecast Built-In ได้"
 • "แอป XYZ รองรับ Chromecast แล้วตอนนี้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สตรีมเนื้อหาจากโทรศัพท์ไปยังทีวีที่มี Chromecast Built-In ได้"

ป้าย Chromecast

คุณสามารถใช้ป้าย "Chromecast" บนเว็บไซต์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store สื่อการตลาด และสื่อโปรโมตเพื่อแสดงความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่ใช้โปรโตคอลการแคสต์

 • อย่าแก้ไขสี สัดส่วน การเว้นวรรค หรือแง่มุมอื่นๆ ของรูปภาพป้าย
 • เมื่อใช้ร่วมกับโลโก้สําหรับเทคโนโลยีส่วนผสมอื่นๆ (เช่น บลูทูธ, Spotify Connect, AirPlay ฯลฯ) ป้าย Chromecast ต้องมีขนาดเท่ากันหรือมากกว่า
 • อย่าทําให้ป้ายเป็นองค์ประกอบหลักบนหน้าเว็บ
 • รักษาระยะห่างระหว่างป้ายกับโลโก้และไอคอนอื่นๆ ในหน้าเว็บ
 • เมื่อใช้บนพื้นหลังสีขาว สีอ่อน หรือโทนสีปานกลาง ให้ใช้ป้ายสีดํา
 • เมื่อใช้บนพื้นหลังสีดําหรือโทนสีเข้ม ให้ใช้ป้ายสีขาว
 • อย่าใช้ป้ายในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาหรือแสดงเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่ ส่งเสริมการพนัน ส่งเสริมความรุนแรง มีวาจาสร้างความเกลียดชัง เกี่ยวข้องกับการจําหน่ายยาสูบหรือสุราแก่ผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 21 ปี ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ หรืออาจคัดค้านได้

การลิงก์ป้าย

เมื่อใช้งานออนไลน์ ป้าย Chromecast จะต้องลิงก์กับหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้

 • รายชื่อแอปและผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน Chromecast ในขณะนี้ที่ g.co/castapps
 • รายการผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่โดยคุณ
 • หน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงที่คุณเผยแพร่
 • รายการแอปที่คุณเผยแพร่
 • หน้ารายละเอียดแอปที่เจาะจงซึ่งคุณเผยแพร่ใน Google Play หรือใน Apple App Store

ดาวน์โหลดชิ้นงานป้าย Chromecast

ไฟล์ดาวน์โหลดประกอบด้วยรูปแบบ Portable Network Graphics (.png), Adobe Illustrator (.ai) และ Enapsulated Postscript (.eps)

ดูตัวอย่างป้าย Chromecast

โลโก้สีน้ําเงินและข้อความสีขาวบนพื้นหลังสีดํา
โลโก้สีขาวและข้อความสีขาวบนพื้นหลังสีดํา
โลโก้สีน้ําเงินและข้อความสีเทาบนพื้นหลังสีขาว