Android Automotive OS (AAOS) là nền tảng thông tin giải trí được các nhà sản xuất ô tô tích hợp sẵn vào ô tô. Người lái xe có thể tải các ứng dụng tương thích xuống ô tô trực tiếp mà không cần điện thoại, cũng như sử dụng giao diện được thiết kế cho màn hình ô tô.

Phần này cung cấp thông tin tổng thể về trải nghiệm AAOS.

Để xem hướng dẫn thiết kế về cách tạo ứng dụng cho ô tô có tích hợp sẵn của Google (AAOS + GAS), hãy xem nội dung Tạo ứng dụng.