ระบบ Android Auto ทํางานโดยเชื่อมต่อโทรศัพท์กับรถที่เข้ากันได้ ทําให้คนขับสามารถโต้ตอบกับแอปของโทรศัพท์โดยใช้หน้าจอในรถยนต์และการสั่งงานด้วยเสียง แอปนี้เป็นวิธีง่ายๆ ในการนําทาง ฟังสื่อและข้อความ และอื่นๆ

ดูคําแนะนําการออกแบบเกี่ยวกับการสร้างแอปที่ทํางานในโทรศัพท์ Android และทํางานในรถที่รองรับ Android Auto ได้ที่สร้างแอป

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปที่เรียกใช้โดยตรงบนรถที่มีระบบ Android ในตัว โปรดไปที่ Automotive OS

เริ่มเลย

เรียนรู้เกี่ยวกับ:
เรียนรู้เกี่ยวกับ UI อัตโนมัติของ Android: