จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ระบบ Android Auto เชื่อมต่อโทรศัพท์กับรถที่เข้ากันได้ ทําให้คนขับรถสามารถโต้ตอบกับแอปของโทรศัพท์โดยใช้หน้าจอในรถและการสั่งงานด้วยเสียงได้ ซึ่งช่วยให้คุณไปยังส่วนต่างๆ ฟังสื่อและข้อความ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

ส่วนนี้จะให้คําแนะนําด้านการออกแบบสําหรับการสร้างแอปที่ทํางานในโทรศัพท์ Android และทํางานบนยานพาหนะที่รองรับ Android Auto

หากต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการสร้างเวอร์ชันแอปที่ทํางานโดยอัตโนมัติในรถที่มีระบบ Android ในตัว โปรดไปที่ Automotive OS

เริ่มต้น

เรียนรู้เกี่ยวกับ: