Tổng quan

API trong Nhóm Google Sách API cho phép bạn mang các tính năng Google Sách vào trang web hoặc ứng dụng của mình. API Google Sách mới cho phép bạn thực hiện hầu hết các thao tác theo phương thức lập trình mà bạn có thể thực hiện trên trang web Google Sách. API Trình xem được nhúng cho phép bạn nhúng nội dung trực tiếp vào trang web của mình.

Tại Google, chúng tôi luôn cố gắng cung cấp thông tin cho nhiều người nhất có thể và chúng tôi đã thiết kế các API này dựa trên mục tiêu đó. Tuy nhiên, chúng tôi cấp phép cho phần lớn dữ liệu mà chúng tôi sử dụng để cung cấp Google Sách, vì vậy, chúng tôi không có quyền phân phối theo cách chúng tôi chọn.

API không nhằm mục đích thay thế cho các dịch vụ thương mại. Những dịch vụ này rất có giá trị và Google cũng dựa vào những dịch vụ này để xây dựng các API riêng cho công chúng.

Bạn có thể xem Điều khoản dịch vụ của Google về việc sử dụng những API này tại https://developer.google.com/books/terms.html. Chúng tôi sẽ tạm ngưng quyền truy cập của người dùng vào các API nếu người dùng vi phạm Điều khoản dịch vụ và không thực hiện hành động để khắc phục lỗi vi phạm đó sau khi Google thông báo vi phạm.

API sách phiên bản 1 (Thử nghiệm)

API Google Sách mới phiên bản 1 cho phép bạn truy cập theo phương thức lập trình vào nhiều thao tác có trên trang web của Google Sách. Bạn có thể sử dụng API này để tạo các ứng dụng mạnh mẽ giúp tích hợp sâu hơn với Google Sách. API cung cấp một số tính năng chính như sau:

  • tìm kiếm và duyệt qua danh sách các sách phù hợp với một truy vấn nhất định.
  • xem thông tin về một cuốn sách, bao gồm cả siêu dữ liệu, tình trạng còn hàng và giá, đường liên kết đến trang xem trước.
  • quản lý giá sách của riêng bạn.

Bước đầu tiên để tìm hiểu về API là trang Bắt đầu. Tài liệu này giải thích các khái niệm cơ bản mà API sử dụng và mô tả các nguyên tắc tương tác cơ bản mà API tuân thủ. Phần mô tả đầy đủ về tất cả thao tác mà API hỗ trợ đưa ra trên trang Sử dụng API.

API Trình xem được nhúng

API Trình xem được nhúng cho phép bạn nhúng trực tiếp nội dung sách từ Google Sách vào trang web của bạn bằng JavaScript. Công cụ này cho phép bạn tự xây dựng trải nghiệm người dùng liên quan đến các bản xem trước sách.

Việc thêm chức năng xem trước sách vào trang web của bạn tương đối đơn giản, mặc dù nó đòi hỏi một số kiến thức về HTML và JavaScript. Hướng dẫn dành cho nhà phát triển giải thích cách API có thể được tải bằng cách sử dụng trình tải Google AJAX và được vẽ vào một vùng chứa cụ thể trên trang của bạn.

Sau khi đã thêm trình xem được nhúng vào trang web, bạn có thể kiểm soát trình xem này bằng cách sử dụng các hàm JavaScript. Cách này cho phép bạn thực hiện các thao tác tương tự như những gì người dùng có thể làm bằng cách nhấp vào các nút điều khiển: bạn có thể chuyển đến trang tiếp theo, phóng to hoặc thu nhỏ, đánh dấu các cụm từ tìm kiếm, v.v. Bạn cũng có thể nhận số trang hiện tại, cho phép mã của bạn phản ứng khi người dùng điều hướng qua cuốn sách.