Blogger API: การใช้ API

Blogger API จะช่วยให้คุณผสานรวมเนื้อหา Blogger กับแอปพลิเคชันได้โดยใช้ REST API ก่อนเริ่มต้น คุณจะต้องตั้งค่าการให้สิทธิ์

เกริ่นนำ

เอกสารนี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการเขียนแอปพลิเคชันที่สามารถโต้ตอบกับ Blogger API Blogger เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้ใช้เผยแพร่ความคิดของตนเองอย่างต่อเนื่อง

หากคุณไม่คุ้นเคยกับแนวคิดของ Blogger คุณควรอ่านการเริ่มต้นใช้งานก่อนที่จะเขียนโค้ด

การให้สิทธิ์คำขอและระบุแอปพลิเคชันของคุณ

ทุกคำขอที่แอปพลิเคชันส่งไปยัง Blogger API ต้องระบุแอปพลิเคชันของคุณไปยัง Google การระบุแอปพลิเคชันมี 2 วิธี ได้แก่ การใช้โทเค็น OAuth 2.0 (ซึ่งให้สิทธิ์คำขอด้วย) และ/หรือใช้คีย์ API ของแอปพลิเคชัน โดยวิธีพิจารณาว่าควรใช้ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้

 • หากคำขอต้องมีการให้สิทธิ์ (เช่น คำขอข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคล) แอปพลิเคชันจะต้องให้โทเค็น OAuth 2.0 มาพร้อมกับคำขอ แอปพลิเคชันอาจมีคีย์ API ให้ด้วย แต่ไม่จำเป็น
 • หากคำขอไม่จำเป็นต้องมีการให้สิทธิ์ (เช่น คำขอข้อมูลสาธารณะ) แอปพลิเคชันจะต้องให้คีย์ API หรือโทเค็น OAuth 2.0 อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง แล้วแต่ว่ากรณีใดที่สะดวกที่สุดสำหรับคุณ

เกี่ยวกับโปรโตคอลการให้สิทธิ์

แอปพลิเคชันต้องใช้ OAuth 2.0 เพื่อให้สิทธิ์คำขอ ระบบไม่รองรับโปรโตคอลการให้สิทธิ์อื่นๆ หากแอปพลิเคชันใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ระบบจะจัดการการให้สิทธิ์บางส่วนแก่คุณ

การให้สิทธิ์คำขอด้วย OAuth 2.0

คำขอไปยัง Blogger API สำหรับข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่เป็นสาธารณะจะต้องได้รับสิทธิ์จากผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว

ซึ่งกระบวนการนี้ดำเนินการได้ด้วยรหัสไคลเอ็นต์ OAuth

รับรหัสไคลเอ็นต์ OAuth

หรือสร้างบัญชีในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

รายละเอียดของกระบวนการให้สิทธิ์หรือ "ขั้นตอน" ของ OAuth 2.0 จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของแอปพลิเคชันที่คุณเขียน แอปพลิเคชันทุกประเภทจะใช้กระบวนการทั่วไปต่อไปนี้

 1. เมื่อแอปพลิเคชันต้องการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ แอปจะขอขอบเขตการเข้าถึงที่จำเป็นจาก Google
 2. Google จะแสดงหน้าจอขอคำยินยอมแก่ผู้ใช้เพื่อขอให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์แอปพลิเคชันของคุณในการขอข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้
 3. หากผู้ใช้อนุมัติ Google จะให้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงที่มีอายุชั่วคราวแก่แอปพลิเคชันของคุณ
 4. แอปพลิเคชันขอข้อมูลผู้ใช้โดยแนบโทเค็นเพื่อการเข้าถึงไปกับคำขอ
 5. หาก Google ตัดสินว่าคำขอและโทเค็นของคุณถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลที่ขอ

บางกระบวนการจะมีขั้นตอนเพิ่มเติม เช่น การใช้โทเค็นการรีเฟรชเพื่อขอโทเค็นเพื่อการเข้าถึงใหม่ ดูข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการของแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ ได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ OAuth 2.0 ของ Google

ข้อมูลขอบเขตของ OAuth 2.0 สำหรับ Blogger API มีดังนี้

https://www.googleapis.com/auth/blogger

หากต้องการขอสิทธิ์โดยใช้ OAuth 2.0 แอปพลิเคชันของคุณต้องมีข้อมูลขอบเขต รวมถึงข้อมูลที่ Google ให้คุณตอนลงทะเบียนแอปพลิเคชัน (เช่น รหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์)

เคล็ดลับ: ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google APIs จัดการขั้นตอนการให้สิทธิ์บางส่วนให้คุณได้ ไลบรารีเหล่านี้พร้อมให้บริการเป็นภาษาโปรแกรมต่างๆ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าที่มีไลบรารีและตัวอย่าง

การรับและใช้คีย์ API

คำขอที่ส่งไปยัง Blogger API สำหรับข้อมูลสาธารณะต้องมีตัวระบุอาจเป็นคีย์ API หรือโทเค็นเพื่อการเข้าถึงก็ได้

ซื้อกุญแจ

หรือสร้างบัญชีในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

เมื่อมีคีย์ API แล้ว แอปพลิเคชันจะเพิ่มพารามิเตอร์การค้นหา key=yourAPIKey ลงใน URL คำขอทั้งหมดได้

คีย์ API ปลอดภัยสำหรับการฝังใน URL โดยไม่จำเป็นต้องมีการเข้ารหัส

การทำงานกับบล็อก

การดึงข้อมูลบล็อก

คุณเรียกข้อมูลสำหรับบล็อกที่ต้องการได้โดยส่งคำขอ HTTP GET ไปยัง URI ของบล็อก โดย URI สำหรับบล็อกจะมีรูปแบบต่อไปนี้

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId

ส่งคำขอ

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953?key=YOUR-API-KEY

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเรียกบล็อกสาธารณะ แอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องมีส่วนหัว HTTP Authorization สำหรับคำขอบล็อกสาธารณะ แต่คุณต้องระบุคีย์ API

นอกจากนี้ Blogger ยังมีบล็อกส่วนตัวซึ่งต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย

คำตอบ

หากคำขอสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 OK และข้อมูลบล็อกดังนี้

{
 "kind": "blogger#blog",
 "id": "2399953",
 "name": "Blogger Buzz",
 "description": "The Official Buzz from Blogger at Google",
 "published": "2007-04-23T22:17:29.261Z",
 "updated": "2011-08-02T06:01:15.941Z",
 "url": "http://buzz.blogger.com/",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953",
 "posts": {
  "totalItems": 494,
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts"
 },
 "pages": {
  "totalItems": 2,
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/pages"
 },
 "locale": {
  "language": "en",
  "country": "",
  "variant": ""
 }
}

การดึงข้อมูลบล็อกโดยใช้ URL

คุณเรียกข้อมูลบล็อกโดยใช้ URL ของบล็อกได้โดยส่งคำขอ HTTP GET ไปยัง URI ต่อไปนี้ที่มีพารามิเตอร์ url

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/byurl?url=blog-url

ส่งคำขอ

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/byurl?url=http://code.blogger.com/

คำตอบ

หากคำขอประสบความสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบสนองด้วยรหัสสถานะ HTTP200 OK และการแสดงบล็อกที่ระบุอย่างเต็มรูปแบบ

{
 "kind": "blogger#blog",
 "id": "3213900",
 "name": "Blogger Developers Network",
 "description": "The official Blogger Developers Network weblog.",
 "published": "2007-02-09T10:13:10-08:00",
 "updated": "2012-04-15T19:38:01-07:00",
 "url": "http://code.blogger.com/",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900",
 "posts": {
 "totalItems": 55,
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/posts"
 },
 "pages": {
 "totalItems": 1,
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/pages"
 },
 "locale": {
 "language": "en",
 "country": "US",
 "variant": ""
 }
}

การดึงข้อมูลบล็อกของผู้ใช้

คุณเรียกข้อมูลรายการบล็อกของผู้ใช้ได้โดยส่งคำขอ HTTP GET ไปยัง URI คอลเล็กชันบล็อกดังนี้

https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/userId/blogs

ส่งคำขอ

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/self/blogs
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */

หมายเหตุ: ผู้ใช้ต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อแสดงบล็อกของตนเอง คุณจึงต้องระบุส่วนหัว HTTP ของ Authorization ด้วยคำขอ GET

คำตอบ

หากคำขอประสบความสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบสนองด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 OK และรายการบล็อกของผู้ใช้อย่างเต็มรูปแบบ

{
 "kind": "blogger#blogList",
 "items": [
  {
   "kind": "blogger#blog",
   "id": "4967929378133675647",
   "name": "Brett's Test Blawg",
   "description": "",
   "published": "2010-10-06T23:33:31.662Z",
   "updated": "2011-08-08T06:50:02.005Z",
   "url": "http://brettmorgan-test-blawg.blogspot.com/",
   "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647",
   "posts": {
    "totalItems": 13,
    "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/posts"
   },
   "pages": {
    "totalItems": 1,
    "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages"
   },
   "locale": {
    "language": "en",
    "country": "",
    "variant": ""
   }
  }
 ]
}

การทำงานกับโพสต์

กำลังเรียกโพสต์จากบล็อก

คุณเรียกดูรายการโพสต์จากบล็อกที่ระบุได้โดยการส่งคำขอ GET ไปยัง URI คอลเล็กชันของโพสต์ URI สำหรับคอลเล็กชันโพสต์ มีรูปแบบดังต่อไปนี้

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts

ส่งคำขอ

มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts?key=YOUR-API-KEY

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเรียกบล็อกสาธารณะ แอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องมีส่วนหัว HTTP Authorization สำหรับคำขอบล็อกสาธารณะ แต่คุณต้องระบุคีย์ API

นอกจากนี้ Blogger ยังมีบล็อกส่วนตัวซึ่งต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย

คำตอบ

หากคำขอสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 OK และรายการโพสต์ดังนี้

{
 "kind": "blogger#postList",
 "nextPageToken": "CgkIChiAkceVjiYQ0b2SAQ",
 "items": [
  {
   "kind": "blogger#post",
   "id": "7706273476706534553",
   "blog": {
    "id": "2399953"
   },
   "published": "2011-08-01T19:58:00.000Z",
   "updated": "2011-08-01T19:58:51.947Z",
   "url": "http://buzz.blogger.com/2011/08/latest-updates-august-1st.html",
   "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553",
   "title": "Latest updates, August 1st",
   "content": "elided for readability",
   "author": {
    "id": "401465483996",
    "displayName": "Brett Wiltshire",
    "url": "http://www.blogger.com/profile/01430672582309320414",
    "image": {
     "url": "http://4.bp.blogspot.com/_YA50adQ-7vQ/S1gfR_6ufpI/AAAAAAAAAAk/1ErJGgRWZDg/S45/brett.png"
     }
   },
   "replies": {
    "totalItems": "0",
    "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553/comments"
   }
  },
  {
   "kind": "blogger#post",
   "id": "6069922188027612413",
   elided for readability
  }
 ]
}

เรียกดูโพสต์ที่ระบุ

คุณเรียกข้อมูลโพสต์ที่ต้องการจากบล็อกได้โดยส่งคำขอ GET ไปยัง URI สำหรับทรัพยากรของโพสต์ URI สำหรับทรัพยากรของโพสต์ มีรูปแบบดังต่อไปนี้

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId

ส่งคำขอ

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553?key=YOUR-API-KEY

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเรียกบล็อกสาธารณะ แอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องมีส่วนหัว HTTP Authorization สำหรับคำขอบล็อกสาธารณะ แต่คุณต้องระบุคีย์ API

นอกจากนี้ Blogger ยังมีบล็อกส่วนตัวซึ่งต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย

คำตอบ

หากคำขอสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 OK และเนื้อหาของโพสต์ ดังนี้

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "7706273476706534553",
 "blog": {
  "id": "2399953"
 },
 "published": "2011-08-01T19:58:00.000Z",
 "updated": "2011-08-01T19:58:51.947Z",
 "url": "http://buzz.blogger.com/2011/08/latest-updates-august-1st.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553",
 "title": "Latest updates, August 1st",
 "content": "elided for readability",
 "author": {
  "id": "401465483996",
  "displayName": "Brett Wiltshire",
  "url": "http://www.blogger.com/profile/01430672582309320414",
  "image": {
   "url": "http://4.bp.blogspot.com/_YA50adQ-7vQ/S1gfR_6ufpI/AAAAAAAAAAk/1ErJGgRWZDg/S45/brett.png"
  }
 },
 "replies": {
  "totalItems": "0",
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553/comments"
 }
}

การค้นหาโพสต์

คุณค้นหาโพสต์จากบล็อกได้โดยส่งคำขอ GET ไปยัง URI การค้นหาโพสต์ที่มีพารามิเตอร์คำค้นหา q ดังนี้

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/search?q=query terms

ส่งคำขอ

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/posts/search?q=documentation&key=YOUR-API-KEY

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเรียกบล็อกสาธารณะ แอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องมีส่วนหัว HTTP Authorization สำหรับคำขอบล็อกสาธารณะ แต่คุณต้องระบุคีย์ API

นอกจากนี้ Blogger ยังมีบล็อกส่วนตัวซึ่งต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย

คำตอบ

หากคำขอสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 OK และเนื้อหาของโพสต์ ดังนี้

{
 "kind": "blogger#postList",
 "nextPageToken": "CgkIChiAj86CpB8QzJTEAQ",
 "items": [
 {
  "kind": "blogger#post",
  "id": "1387873546480002228",
  "blog": {
   "id": "3213900"
  },
  "published": "2012-03-23T01:58:00-07:00",
  "updated": "2012-03-23T01:58:12-07:00",
  "url": "http://code.blogger.com/2012/03/blogger-documentation-has-moved-to.html",
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/posts/1387873546480002228",
  "title": "Blogger Documentation has moved to developers.google.com",
  "content": "content elided for readability",
  "author": {
   "id": "16258312240222542576",
   "displayName": "Brett Morgan",
   "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
   "image": {
    "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
   }
  },
  "replies": {
   "totalItems": "0",
   "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/posts/1387873546480002228/comments"
  }
 },
 ...
 ]
}

การเพิ่มโพสต์

คุณเพิ่มโพสต์สำหรับบล็อกได้โดยส่งคำขอ POST ไปยัง URI คอลเล็กชันของโพสต์พร้อมเนื้อหา JSON ของโพสต์:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/

ส่งคำขอ

POST https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */
Content-Type: application/json

{
 "kind": "blogger#post",
 "blog": {
  "id": "8070105920543249955"
 },
 "title": "A new post",
 "content": "With <b>exciting</b> content..."
}

คุณต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จึงจะสร้างโพสต์ได้

คำตอบ

หากคำขอสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 OK และเนื้อหาของโพสต์ ดังนี้

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "6819100329896798058",
 "blog": {
 "id": "8070105920543249955"
 },
 "published": "2012-05-20T20:08:00-07:00",
 "updated": "2012-05-20T20:08:35-07:00",
 "url": "http://brettmorgan-test2.blogspot.com/2012/05/new-post.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058",
 "title": "A new post",
 "content": "With <b>exciting</b> content...",
 "author": {
 "id": "16258312240222542576",
 "displayName": "Brett Morgan",
 "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
 "image": {
  "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
 }
 },
 "replies": {
 "totalItems": "0",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058/comments"
 }
}

การลบโพสต์

คุณลบโพสต์สำหรับบล็อกได้โดยส่งคำขอ DELETE ไปยัง URI แหล่งที่มาของโพสต์ ดังนี้

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId

ส่งคำขอ

มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

DELETE https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */

คุณต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จึงจะลบโพสต์ได้

คำตอบ

หากคำขอสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP200 OK

เรียกดูโพสต์ตามเส้นทาง

คุณเรียกข้อมูลโพสต์จากบล็อกได้โดยการส่งคำขอ GET ไปยัง URI ของโพสต์ตามเส้นทางที่มีพารามิเตอร์ path URI สำหรับคำขอโพสต์ตามเส้นทางจะมีรูปแบบต่อไปนี้

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/bypath?path=post-path

ส่งคำขอ

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/bypath?path=/2011/08/latest-updates-august-1st.html&key=YOUR-API-KEY

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเรียกบล็อกสาธารณะ แอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องมีส่วนหัว HTTP Authorization สำหรับคำขอบล็อกสาธารณะ แต่คุณต้องระบุคีย์ API

นอกจากนี้ Blogger ยังมีบล็อกส่วนตัวซึ่งต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย

คำตอบ

หากคำขอสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 OK และเนื้อหาของโพสต์ ดังนี้

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "7706273476706534553",
 "blog": {
  "id": "2399953"
 },
 "published": "2011-08-01T19:58:00.000Z",
 "updated": "2011-08-01T19:58:51.947Z",
 "url": "http://buzz.blogger.com/2011/08/latest-updates-august-1st.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553",
 "title": "Latest updates, August 1st",
 "content": "elided for readability",
 "author": {
  "id": "401465483996",
  "displayName": "Brett Wiltshire",
  "url": "http://www.blogger.com/profile/01430672582309320414",
  "image": {
   "url": "http://4.bp.blogspot.com/_YA50adQ-7vQ/S1gfR_6ufpI/AAAAAAAAAAk/1ErJGgRWZDg/S45/brett.png"
  }
 },
 "replies": {
  "totalItems": "0",
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553/comments"
 }
}

การอัปเดตโพสต์

คุณอัปเดตโพสต์สำหรับบล็อกได้โดยส่งคำขอ PUT ไปยัง URI ทรัพยากรของโพสต์ซึ่งมีเนื้อหา JSON ของโพสต์ดังนี้

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId

ส่งคำขอ

PUT https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/3445355871727114160
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */
Content-Type: application/json

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "3445355871727114160",
 "blog": {
 "id": "8070105920543249955"
 },
 "url": "http://brettmorgan-test2.blogspot.com/2012/05/new-post_20.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/3445355871727114160",
 "title": "An updated post",
 "content": "With really <b>exciting</b> content..."
}

คุณต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จึงจะอัปเดตโพสต์ได้

คำตอบ

หากคำขอสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 OK และเนื้อหาของโพสต์ ดังนี้

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "6819100329896798058",
 "blog": {
 "id": "8070105920543249955"
 },
 "published": "2012-05-20T20:08:00-07:00",
 "updated": "2012-05-20T20:08:35-07:00",
 "url": "http://brettmorgan-test2.blogspot.com/2012/05/new-post.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058",
 "title": "An updated post",
 "content": "With really <b>exciting</b> content...",
 "author": {
 "id": "16258312240222542576",
 "displayName": "Brett Morgan",
 "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
 "image": {
  "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
 }
 },
 "replies": {
 "totalItems": "0",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058/comments"
 }
}

การอัปเดตโพสต์ที่มีแพตช์เชิงอรรถศาสตร์

คุณอัปเดตโพสต์ด้วยความหมายของแพตช์ได้โดยการส่งคำขอ PATCH ไปยัง URI ทรัพยากรของโพสต์ที่มีเนื้อหาของโพสต์ JSON ดังนี้

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId

ส่งคำขอ

มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

PATCH https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/3445355871727114160
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */
Content-Type: application/json

{
 "content": "With absolutely <b>fabulous</b> content..."
}

คุณต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จึงจะอัปเดตโพสต์ได้

คำตอบ

หากคำขอสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 OK และเนื้อหาของโพสต์ ดังนี้

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "6819100329896798058",
 "blog": {
 "id": "8070105920543249955"
 },
 "published": "2012-05-20T20:08:00-07:00",
 "updated": "2012-05-20T20:08:35-07:00",
 "url": "http://brettmorgan-test2.blogspot.com/2012/05/new-post.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058",
 "title": "An updated post",
 "content": "With absolutely <b>fabulous</b> content...",
 "author": {
 "id": "16258312240222542576",
 "displayName": "Brett Morgan",
 "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
 "image": {
  "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
 }
 },
 "replies": {
 "totalItems": "0",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058/comments"
 }
}

การทำงานกับความคิดเห็น

เรียกดูความคิดเห็นสำหรับโพสต์

คุณเรียกข้อมูลรายการความคิดเห็นของโพสต์ได้โดยส่งคำขอ GET ไปยัง URI คอลเล็กชันความคิดเห็น URI สำหรับคอลเล็กชันความคิดเห็นมีรูปแบบดังต่อไปนี้

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId/comments

ส่งคำขอ

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/6069922188027612413/comments?key=YOUR-API-KEY

"ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้เพื่อเรียกบล็อกสาธารณะ แอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องมีส่วนหัว HTTP Authorization สำหรับคำขอบล็อกสาธารณะ แต่คุณต้องระบุคีย์ API

นอกจากนี้ Blogger ยังมีบล็อกส่วนตัวซึ่งต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย

คำตอบ

หากคำขอสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 OK และรายการความคิดเห็น ดังนี้

{
 "kind": "blogger#commentList",
 "nextPageToken": "CgkIFBDwjvDXlyYQ0b2SARj9mZe9n8KsnlQ",
 "prevPageToken": "CgkIFBisvMGRlyYQ0b2SARj9mZe9n8KsnlQ",
 "items": [
  {
    "kind": "blogger#comment",
    "id": "9200761938824362519",
    "post": {
     "id": "6069922188027612413"
    },
    "blog": {
     "id": "2399953"
    },
    "published": "2011-07-28T19:19:57.740Z",
    "updated": "2011-07-28T21:29:42.015Z",
    "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/6069922188027612413/comments/9200761938824362519",
    "content": "elided",
    "author": {
     "id": "530579030283",
     "displayName": "elided",
     "url": "elided",
     "image": {
      "url": "elided"
     }
    }
  },
  {
   "kind": "blogger#comment",
   "id": "400101178920857170",
   elided for readability
  }
 ]
}

เรียกดูความคิดเห็นที่เจาะจง

คุณเรียกดูความคิดเห็นที่ต้องการจากโพสต์ได้โดยส่งคำขอ GET ไปยัง URI ทรัพยากรความคิดเห็น URI สำหรับทรัพยากรความคิดเห็นมีรูปแบบดังต่อไปนี้

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId/comments/commentId

ส่งคำขอ

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/6069922188027612413/comments/9200761938824362519?key=YOUR-API-KEY

"ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้เพื่อเรียกบล็อกสาธารณะ แอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องมีส่วนหัว HTTP Authorization สำหรับคำขอบล็อกสาธารณะ แต่คุณต้องระบุคีย์ API

นอกจากนี้ Blogger ยังมีบล็อกส่วนตัวซึ่งต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย

คำตอบ

หากคำขอสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 OK และข้อมูลความคิดเห็น ดังนี้

{
 "kind": "blogger#comment",
 "id": "9200761938824362519",
 "post": {
  "id": "6069922188027612413"
 },
 "blog": {
  "id": "2399953"
 },
 "published": "2011-07-28T19:19:57.740Z",
 "updated": "2011-07-28T21:29:42.015Z",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/6069922188027612413/comments/9200761938824362519",
 "content": "elided",
 "author": {
  "id": "530579030283",
  "displayName": "elided",
  "url": "elided",
  "image": {
   "url": "elided"
  }
 }
}

การใช้งานหน้าเว็บ

การดึงข้อมูลหน้าเว็บสำหรับบล็อก

คุณเรียกข้อมูลรายการหน้าสำหรับบล็อกได้โดยส่งคำขอ GET ไปยัง URI คอลเล็กชันหน้า URI สำหรับคอลเล็กชันของหน้า มีรูปแบบดังต่อไปนี้

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/pages

ส่งคำขอ

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages?key=YOUR-API-KEY

"ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้เพื่อเรียกบล็อกสาธารณะ แอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องมีส่วนหัว HTTP Authorization สำหรับคำขอบล็อกสาธารณะ แต่คุณต้องระบุคีย์ API

นอกจากนี้ Blogger ยังมีบล็อกส่วนตัวซึ่งต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย

คำตอบ

หากคำขอสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 OK และรายการหน้าเว็บ ดังนี้

{
 "kind": "blogger#pageList",
 "items": [
  {
   "kind": "blogger#page",
   "id": "273541696466681878",
   "blog": {
    "id": "4967929378133675647"
   },
   "published": "2011-07-14T16:16:00.000Z",
   "updated": "2011-07-14T16:16:23.602Z",
   "url": "http://brettmorgan-test-blawg.blogspot.com/p/static-content.html",
   "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages/273541696466681878",
   "title": "Static Content",
   "content": "elided for readability",
   "author": {
    "id": "901569848744",
    "displayName": "brett",
    "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
    "image": {
     "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
    }
   }
  }
 ]
}

การเรียกดูหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจง

คุณเรียกข้อมูลหน้าที่ต้องการจากบล็อกได้โดยการส่งคำขอ GET ไปยัง URI ทรัพยากรของหน้า URI สำหรับทรัพยากรของหน้า มีรูปแบบดังต่อไปนี้

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/pages/pageId

ส่งคำขอ

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages/273541696466681878?key=YOUR-API-KEY

"ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้เพื่อเรียกบล็อกสาธารณะ แอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องมีส่วนหัว HTTP Authorization สำหรับคำขอบล็อกสาธารณะ แต่คุณต้องระบุคีย์ API

นอกจากนี้ Blogger ยังมีบล็อกส่วนตัวซึ่งต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย

คำตอบ

หากคำขอสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 OK และข้อมูลหน้าเว็บ ดังนี้

{
 "kind": "blogger#page",
 "id": "273541696466681878",
 "blog": {
  "id": "4967929378133675647"
 },
 "published": "2011-07-14T16:16:00.000Z",
 "updated": "2011-07-14T16:16:23.602Z",
 "url": "http://brettmorgan-test-blawg.blogspot.com/p/static-content.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages/273541696466681878",
 "title": "Static Content",
 "content": "elided for readability",
 "author": {
  "id": "901569848744",
  "displayName": "brett",
  "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
  "image": {
   "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
  }
 }
}

การทำงานร่วมกับผู้ใช้

การดึงข้อมูลผู้ใช้

คุณเรียกข้อมูลของผู้ใช้ได้โดยส่งคำขอ HTTP GET ไปยัง URI ทรัพยากรของผู้ใช้ ดังนี้

https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/userId

ส่งคำขอ

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/self
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */

หมายเหตุ: ผู้ใช้ต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อแสดงข้อมูลของตนเอง คุณจึงต้องระบุส่วนหัว HTTP ของ Authorization ด้วยคำขอ GET

คำตอบ

หากคำขอประสบความสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะตอบสนองด้วยรหัสสถานะ HTTP 200 OK และลิงก์ไปยังรายการบล็อกของผู้ใช้ ดังนี้

{
 "kind": "blogger#user",
 "id": "901569848744",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/901569848744",
 "blogs": {
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/901569848744/blogs"
 }
}

พารามิเตอร์การค้นหามาตรฐาน

พารามิเตอร์การค้นหาต่อไปนี้ใช้ได้กับทุกเมธอดและทรัพยากรทั้งหมดใน Blogger API

ระบบจะบันทึกพารามิเตอร์การค้นหาที่ใช้กับการดำเนินการทั้งหมดของ Blogger API ไว้ในพารามิเตอร์ระบบ