Dự đoán và phản ứng

API Nhận biết hợp nhất 7 tín hiệu vị trí và ngữ cảnh trong một API duy nhất, cho phép bạn tạo các tính năng dựa trên ngữ cảnh mạnh mẽ mà không gây ảnh hưởng lớn đến tài nguyên của hệ thống. Kết hợp các tín hiệu ngữ cảnh được xử lý tối ưu theo những cách mới mà trước đây không thể thực hiện, đồng thời cho phép API quản lý tài nguyên hệ thống để ứng dụng của bạn không phải làm vậy.
Tính năng hỗ trợ gốc giúp kết hợp và làm việc với 7 tín hiệu như thời gian, vị trí, địa điểm, báo hiệu, tai nghe, hoạt động và thời tiết.
Các tín hiệu từ nhiều nguồn được xử lý thông minh và kết hợp để mang lại độ chính xác và hiệu quả tối đa.
Mức tiêu thụ điện năng và mức sử dụng bộ nhớ được tự động tối ưu hóa để tối đa hóa thời lượng pin và dung lượng bộ nhớ của người dùng\39; thiết bị.

Hai cách để nhận thông tin chi tiết

Phản ứng với các thay đổi trong môi trường của người dùng. API Hàng rào cho phép bạn kết hợp nhiều tín hiệu để tạo hàng rào. Khi đáp ứng các điều kiện của hàng rào, ứng dụng của bạn sẽ nhận được một lệnh gọi lại để bạn có thể làm hài lòng và thu hút người dùng, ngay cả khi đang ở chế độ nền.
Nhận thông tin chi tiết ngay lập tức về môi trường hiện tại của người dùng bằng cách truy cập 7 tín hiệu từ một nền tảng API đơn giản. Hiệu suất pin tốt hơn và mức sử dụng bộ nhớ nhờ tính năng lưu vào bộ nhớ đệm thông minh và các tính năng tối ưu hoá trên nhiều ứng dụng trong API chụp nhanh