Conversational Actions will be deprecated on June 13, 2023. For more information, see Conversational Actions sunset.

Trợ lý Google giúp hàng triệu người trên khắp thế giới hoàn thành công việc một cách dễ dàng hơn mỗi ngày. Tìm hiểu cách Trợ lý xử lý nội dung và dịch vụ để giúp bạn tìm thấy đúng những gì bạn đang tìm kiếm.

Để hiểu điều bạn muốn và đưa cho bạn câu trả lời hữu ích, đòi hỏi Trợ lý phải ra quyết định nhanh chóng và cẩn thận. Tìm hiểu cách Trợ lý Google tìm ra câu trả lời tốt nhất cho yêu cầu của bạn.

Tìm hiểu cách Trợ lý Google giúp bạn khám phá trực quan các dịch vụ và nội dung có liên quan, nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp và nhà phát triển giải pháp mới để tiếp cận nhiều người dùng hơn.

Các nhà phát triển trên khắp thế giới đang làm cho Trợ lý Google trở nên hữu ích hơn. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi cho phép nhà phát triển xây dựng một loạt trải nghiệm trong khi vẫn giữ an toàn và bảo mật cho dữ liệu của bạn.