Conversational Actions will be deprecated on June 13, 2023. For more information, see Conversational Actions sunset.

Google Assistant ช่วยให้ผู้คนนับล้านทั่วโลกทําสิ่งต่างๆ ให้เสร็จ ได้ง่ายขึ้นทุกวัน ดูวิธีที่ Assistant ทำงานร่วมกับเนื้อหาและบริการ เพื่อช่วยให้คุณพบสิ่งที่ต้องการ

การทำความเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการและเชื่อมต่อกับคำตอบที่เป็นประโยชน์ นั้นอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็วและรอบคอบ ดูวิธีที่ Google Assistant ค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับ คำขอของคุณ

ดูวิธีที่ Google Assistant จะช่วยให้คุณค้นพบบริการและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ตลอดจนนําเสนอวิธีใหม่ๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจและนักพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้น

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกกําลังทําให้ Google Assistant มีประโยชน์ยิ่งขึ้น ดูวิธีที่เราเปิดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างประสบการณ์การใช้งานที่หลากหลาย พร้อมกับรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย