เราจะเลิกใช้งานการดําเนินการสนทนาในวันที่ 13 มิถุนายน 2023 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในการสิ้นสุดการดําเนินการสนทนา
จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Google Assistant ช่วยคุณทําสิ่งต่างๆ ให้เสร็จสิ้นได้อย่างไร

Google Assistant พร้อมช่วยให้คุณทําสิ่งต่างๆ ให้เสร็จสิ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อคุณถามคำถามหรือบอกให้ทำบางอย่าง Assistant จะต้องการตอบสนองคำขอของคุณด้วยวิธีที่มีประโยชน์ที่สุด ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในงานประจำวัน ควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะ ฟังเพลงหรือเล่นเกม ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ และครอบครัว ค้นหาคำตอบหรือข้อมูลท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว หรือเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย

ในการทำให้การตอบสนองสำเร็จ Assistant จะต้องเข้าใจสิ่งที่คุณขอ หรือ Intent เบื้องหลังคำขอ เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้เสร็จสิ้น เป้าหมายนี้คือแกนหลักของการทำงานของ Assistant

ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับปัจจัยหลักที่ช่วยกำหนดวิธีที่ Assistant เข้าใจและตอบสนองต่อคำขอของคุณ

การทำความเข้าใจคำขอของคุณ

หากคุณโต้ตอบกับ Assistant ด้วยเสียง เทคโนโลยีการจดจําคำพูดของเราจะแปลงคําขอของคุณเป็นข้อความ จากนั้น Assistant จะวิเคราะห์ข้อความร่วมกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น คำขอล่าสุดหรือประเภทอุปกรณ์ที่คุณใช้ เพื่อกำหนดการตีความที่เป็นไปได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณพูดว่า "Ok Google หยุด" คุณอาจต้องการหยุดตัวจับเวลาอันเดียวโดยมี 2 อันที่กําลังเดินอยู่ หยุดเพลงที่เล่นอยู่ หรือหยุดกิจวัตรที่ดำเนินการอยู่ และคุณอาจต้องการดูผลการค้นหาคําว่า "หยุด" หรือการตอบสนองอย่างอื่นที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิง

Assistant จะรวบรวมรายการการตีความต่างๆ ของคำขอของคุณและวิธีตอบสนองต่อคําขอแต่ละรายการเพื่อถ่วงน้ำหนักตัวเลือก ขั้นตอนต่อไปคือการจัดอันดับตัวเลือกเหล่านี้เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินการตามคําขอของคุณ

การจัดอันดับคำตอบที่มี

สัญญาณจํานวนมากช่วยให้ Assistant จัดอันดับคําตอบที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงปัจจัยหลักดังต่อไปนี้

 • Assistant มั่นใจได้ว่าเข้าใจสิ่งที่คุณถามมากน้อยเพียงใด
 • ไม่ว่าจะมีคําตอบสําหรับการตีความคําขอของคุณโดยเฉพาะหรือไม่ก็ตาม
 • ผู้ใช้ก่อนหน้ามีความพึงพอใจต่อการตอบสนองต่อคำขอที่คล้ายกันมากน้อยเพียงใด
 • คำตอบสร้างขึ้นใหม่เพียงใด เพื่อช่วยให้คุณได้รับคําตอบใหม่และมีคุณภาพสูงได้อย่างหลากหลาย
 • คำตอบรองรับกับอุปกรณ์ที่คุณใช้ได้ดีเพียงใด ตัวอย่างเช่น คำตอบที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอจะมีอันดับต่ำกว่าในลำโพง ในอุปกรณ์ของพาร์ทเนอร์ที่มี Assistant ในตัว หากคุณขอสิ่งที่เฉพาะเจาะจงกับอุปกรณ์นั้น เช่น เปลี่ยนระดับเสียงหรือเปิดภาพยนตร์ ผู้ผลิตอุปกรณ์อาจดำเนินการได้บางส่วนหรือทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพาร์ทเนอร์ว่าสิ่งใดดีต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ที่สุด
 • สิ่งที่คุณขอเมื่อเร็วๆ นี้มีอะไรอีกบ้าง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพูดว่า "Ok Google เริ่มจับเวลา 5 นาที" แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็พูดว่า "Ok Google หยุด" Assistant อาจใช้คำขอก่อนหน้านี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไร
 • สิ่งที่คุณกําลังทําในอุปกรณ์ เช่น แอปไหนที่คุณเปิดไว้เมื่อคุณขอความช่วยเหลือจาก Assistant หรือ Assistant ช่วยอะไรคุณไปบ้างแล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังฟังเพลงแล้วพูดว่า "Ok Google ข้าม" Assistant จะข้ามไปยังเพลงถัดไป ในทำนองเดียวกัน หากคุณอยู่ระหว่างขั้นตอนการจองร้านอาหารโดยใช้ Assistant ระบบจะจัดลำดับความสำคัญของการจองให้เสร็จสิ้นเหนือคำตอบอื่นๆ ที่เป็นไปได้
 • ในสถานการณ์ที่จำกัด เราอาจดูแลจัดการคำตอบคุณภาพสูงบางคำตอบเพื่อจัดอันดับให้สูงขึ้น เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วและลดการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยสาธารณะ เราอาจดูแลจัดการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ

ปัจจัยหลักในการจัดอันดับเหล่านี้จะถ่วงน้ำหนักแตกต่างกันไปตามลักษณะการมีส่วนร่วมของคุณกับ Assistant และค่ากำหนดส่วนตัว โดยอธิบายได้ดังนี้

การเลือกผู้ให้บริการ

Assistant จะตอบสนองต่อคําขอบางประเภทด้วยการเชื่อมต่อคุณกับคําตอบที่ให้ไว้โดยผู้สร้างและธุรกิจรายอื่น รวมถึงคําตอบจาก Google ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณขอเกมจากผู้สร้างรายโปรด "Ok Google เล่น [ชื่อเกม]" แล้ว Assistant ก็จะเริ่มเล่นเกมนั้น และคุณยังส่งคำขอทั่วไปได้ด้วยว่า "Ok Google เล่นเกม" ซึ่งอาจได้รับการตอบสนองจากผู้ให้บริการต่างๆ หลายรายที่ได้บอก Assistant ไว้ว่าพวกเขามีเกมให้บริการ ในกรณีที่มีผู้ให้บริการมากกว่า 1 รายที่ดำเนินการตามคำขอได้ Assistant จะเลือกผู้ให้บริการโดยใช้กฎต่อไปนี้ตามลำดับ

 1. หากคุณเลือกผู้ให้บริการแล้ว Assistant จะเลือกผู้ให้บริการรายนั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกผู้ให้บริการเพลงที่ต้องการผ่านการตั้งค่า Assistant หรือขั้นตอนการตั้งค่า หรือคําขอของคุณอาจระบุชื่อผู้ให้บริการอย่างชัดเจน
 2. หากคุณไม่ได้เลือกผู้ให้บริการ Assistant จะจัดอันดับตัวเลือกที่มีอยู่ โดยใช้ปัจจัยหลักต่อไปนี้

  (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับค่ากําหนดของคุณ

  • ข้อมูลนี้อาจรวมถึงผู้ให้บริการที่คุณใช้บ่อยที่สุดหรือล่าสุด แอปที่ติดตั้งหรือเปิดในโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่น ผู้ให้บริการที่คุณได้ลิงก์ไว้กับบัญชี Google และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในบริการของ Google ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชี Google ของคุณ
  • หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลของคุณทำให้ Assistant และบริการอื่นๆ ของ Google ทำงานได้ดีขึ้นสำหรับคุณและตัวเลือกที่คุณมีเพื่อจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูข้อมูลของคุณใน Assistant

  (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการ

  • คุณภาพของประสบการณ์ของผู้ใช้จากผู้ให้บริการ ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลต่างๆ เช่น ความนิยมโดยรวม การให้คะแนนของผู้ใช้โดยเฉลี่ย ความถี่ที่ผู้ให้บริการตอบคำถามของผู้ใช้สำเร็จ และการสมัครใช้บริการของคุณกับผู้ให้บริการรายนั้น
  • ผู้ให้บริการตอบสนองต่อรายละเอียดคําขอของคุณได้มากน้อยเพียงใด เช่น ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจําหน่าย รายการในเมนูพิเศษ หรือเวลาเที่ยวบินที่ระบุ
  • คําตอบที่มีสิทธิ์อาจถูกจํากัดเนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมายที่ควบคุมข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายที่ละเอียดอ่อน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการทั้งหมดที่เข้าร่วมในโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวต้องตรวจสอบว่าการดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น COPPA
  • ในบางกรณี ผู้ให้บริการบางรายอาจได้รับการจัดอันดับสูงกว่าเนื่องจากการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Google เพื่อให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้ใช้

 3. หากไม่มีผู้ให้บริการในอันดับสูงสุดอย่างชัดเจน Assistant อาจขอให้คุณเลือกผู้ให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อคําขอของคุณได้

การให้คำตอบที่ดีที่สุดเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ

หลังจากเสร็จสิ้นการประมวลผลการจัดอันดับแล้ว Assistant จะตอบสนองด้วยตัวเลือกที่คิดว่าดีที่สุด แสดงรายการตัวเลือก หรือแจ้งให้คุณทราบหากไม่เข้าใจคําขอของคุณ

หากมีคำตอบที่ได้รับการจัดอันดับสูงหลายรายการ Assistant อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจความต้องการของคุณชัดเจนมากขึ้น แสดงคำแนะนำเพิ่มเติม (ในอุปกรณ์ที่มีหน้าจอ) หรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องที่คุณถามได้

ในบางกรณี วิธีที่ดีที่สุดที่ Assistant จะช่วยทำตามคำขอของคุณได้ คือการแสดงผลการค้นหาจาก Google Search ตัวอย่างเช่น Assistant อาจแสดงผลการค้นหาในโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีหน้าจอ หากคิดว่าคุณต้องการดูผลการค้นหาที่กว้างขึ้น หรือหากไม่มีการตอบสนองอื่นๆ ที่มีอันดับสูงกว่า

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของอัลกอริทึมในการจัดอันดับการค้นหาและคำตอบที่มีประโยชน์ประเภทต่างๆ ของ Google ได้ที่วิธีการทำงานของ Search

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อ Assistant แสดงผลการค้นหาจาก Google Search ผลการค้นหาเหล่านั้นจะคล้ายกับผลการค้นหาที่คุณเจอ หากคุณค้นหาเองใน Google Search Assistant ใช้การปรับอัลกอริทึมแบบจํากัด โดยมีจุดประสงค์ในการแสดงผลการค้นหาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ Assistant ดังนี้

 • Assistant อาจกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและโจ่งแจ้งในอุปกรณ์ที่แชร์ เช่น Smart Display
 • Assistant อาจพิจารณาบริบทของคำขอ เช่น คำค้นหาก่อนหน้าของคุณ รวมถึงความสามารถของอุปกรณ์ และรูปแบบการใช้งานทั่วไปในอุปกรณ์ประเภทนั้น ตัวอย่างเช่น ผลการค้นหาวิดีโออาจแสดงบนทีวีมากกว่าในโทรศัพท์